Gå direkt till innehåll
Hans Svanberg och Dennis Lindström från Mercatus framför containern innehållande en selektivjonbytare
Hans Svanberg och Dennis Lindström från Mercatus framför containern innehållande en selektivjonbytare

Nyhet -

Mobil jonbytaranläggning till VafabMiljö

VafabMiljö Kommunalförbund har anlitat Mercatus för att bygga en reningsanläggning för lakvatten.

Gryta avfallsanläggning utanför Västerås har i över 50 år tagit emot avfall. Den gamla deponin på anläggning sluttäcks nu etappvis. Vatten som passerar genom avfallet i deponin kontamineras till lakvatten. VafabMiljö samlar upp lakvattnet och renar det i en omfattande process till rent dagvatten. 

Mercatus levererar inför sommaren en ny selektivjonbytare som blir ett steg i reningsprocessen för lakvattnet från en del av den gamla deponin. Selektivjonbytaren tar upp metallföreningar innan lakvattnet leds vidare i reningskedjan till befintlig SBR-anläggning. Selektivjonbytaren konstrueras i en container på Mercatus verkstad i Vimmerby. Den går snabbt att driftsätta eftersom VafabMiljö förbereder ledningsvägen i förväg och selektivjonbytaren är redo att börja arbete direkt vid leverans.

-”Det är verkligen belönande att få vara del av att städa upp mänsklighetens misstag och vi hoppas få möjlighet att vara till hjälp på flera platser i framtiden.” anser Mercatus Dennis Lindström.

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Marie Alsér

Marie Alsér

Presskontakt Kvalitets- och marknadsansvarig Sverige 0492-17102

Ledande inom spånhantering, skär- och processvattenrening

Med de två produktgrenarna spånhantering/skärvätskerening för metallbearbetande och tillverkande industri och processvätskerening med membranteknik, indunstare och jonbytare för både industri, värme- och vattenreningsverk har vi en unik bredd i kompetens och erfarenhet. Från små mobila anläggningar till kompletta system för att sluta en hel process.

Mercatus Engineering AB
Box 84, Hultsfredsvägen 33
59822 Vimmerby
Sweden