Gå direkt till innehåll
Tillverkning och leveranstest utförs på Mercatus
Tillverkning och leveranstest utförs på Mercatus

Nyhet -

Rökgaskondensatrening till koldioxidneutralt kraftvärmeverk

Tillsammans med Clean Air Technologies i Helsingborg har Mercatus exporterat reningsutrustning bestående av ultrafilter- och RO-anläggning för rening av rökgaskondensat till ett koldioxidneutralt kraftvärmeverk.

Rökgaskondensering reducerar utsläpp genom att återbruka värme-energi ur gaser vilket innebär att ämnen som befinner sig i gasform kondenserar till vätska. Vätska som sedan filtreras via ultrafilter och omvänd osmos (RO) till renat vatten och ett koncentrat av ämnen man vill ta om hand på miljösäkert sätt.

Foton visar tillverkningsfasen av UF och leveranstester av RO. Inför leveransen utförs tester för att säkerställa anläggningarna kvalitet, funktion och säkerhet.

Mercatus och Clean Air Technologies fortsätter arbeta vidare tillsammans med slutkund under 2021 då projektet slutförs och maskinerna tas i daglig drift.

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Herman Selin

Herman Selin

Presskontakt Marknadsansvarig, Avdelningschef spånhantering/skärvätskerening 0492-17105