Gå direkt till innehåll

Senaste nyheterna

Sociala medier

Behöver du tillgång till fastighetsinformation?
Fastighetsinformation är affärskritiskt för många verksamheter, såväl privata som offentliga. Metria FastighetSök ger ständig tillgång till uppdaterad, kvalitetssäkrad information från fastighetsregistret samt andra källor. Tjänsten är enkel att integrera i befintliga system och även tillgänglig som webbtjänst.

Vi kan nu även erbjuda utökad företagsinformation som en del av våra styckestransaktioner via FastighetSök webb. När det blir allt viktigare att kunna göra kopplingar mellan fastighetsägare, företag, styrelse- och ledningsengagemang med mera så ser vi en naturlig koppling att även tillgängliggöra de här informationsmängderna via våra fastighetsinformationsleveranser. 

Läs mer om vad som finns i FastighetSök här: https://bit.ly/4cQp5GC
#Metria #fastighetsinformation #företagsinformation

Behöver du tillgång till fastighetsinformation? Fastighetsinformation är affärskritiskt för många verksamheter, såväl privata som offentliga. Metria FastighetSök ger ständig tillgång till uppdaterad, kvalitetssäkrad information från fastighetsregistret samt andra källor. Tjänsten är enkel att integrera i befintliga system och även tillgänglig som webbtjänst. Vi kan nu även erbjuda utökad företagsinformation som en del av våra styckestransaktioner via FastighetSök webb. När det blir allt viktigare att kunna göra kopplingar mellan fastighetsägare, företag, styrelse- och ledningsengagemang med mera så ser vi en naturlig koppling att även tillgängliggöra de här informationsmängderna via våra fastighetsinformationsleveranser. Läs mer om vad som finns i FastighetSök här: https://bit.ly/4cQp5GC #Metria #fastighetsinformation #företagsinformation

Har du uppdaterade kartor inför kommande jaktsäsong?
Nu är det inte långt bort förrän höstens jaktsäsong drar i gång. Har du uppdaterat dina kartor både till planeringen och själva jakten? 
I vår e-handel hittar du exempelvis Fastighetskartan eller Ortofoto i passande format för utskrift eller nedladdning för vidare bearbetning samt Friluftskartan Prime v2, bästa kartan till din Garminenhet. 

Läs mer om vår e-handel och våra produkter här https://bit.ly/3XOpAfS eller kom igång och handla direkt här https://bit.ly/45YMeEA, inloggning skapar du direkt i tjänsten.
#Metria #geodata #GIS #Jaktsäsong #Garmin #FriluftskartanPrimeV2

Har du uppdaterade kartor inför kommande jaktsäsong? Nu är det inte långt bort förrän höstens jaktsäsong drar i gång. Har du uppdaterat dina kartor både till planeringen och själva jakten? I vår e-handel hittar du exempelvis Fastighetskartan eller Ortofoto i passande format för utskrift eller nedladdning för vidare bearbetning samt Friluftskartan Prime v2, bästa kartan till din Garminenhet. Läs mer om vår e-handel och våra produkter här https://bit.ly/3XOpAfS eller kom igång och handla direkt här https://bit.ly/45YMeEA, inloggning skapar du direkt i tjänsten. #Metria #geodata #GIS #Jaktsäsong #Garmin #FriluftskartanPrimeV2

En kombination av bransch- och geodatakunskap
Telekombranschen använder våra analyser bland annat för att optimera utbyggnaden av nya nät och för att effektivisera drift och underhåll medan kunder inom skogsbranschen till exempel planerar gallrings- och röjningsarbete baserat på våra analyser.

Metria skapar, analyserar och visualiserar geografisk data för att hjälpa företag och myndigheter att få information och insikter som leder till bättre beslut och ökad konkurrenskraft. Vi är experter på svenska geodata, vad informationen visar, hur den kan användas, samt vilken kvalitet som kan förväntas då dessa data nyttjas i analyser. Dessutom har vi hög teknisk expertis i till exempel fjärranalys och AI samt stor sakkunskap inom bland annat klimat och miljö som säkerställer att våra analyser är effektiva och håller hög kvalitet.
https://bit.ly/45QlOVg
#Metria #geodata #GIS #Fjärranalys #AI #Klimat #Miljö #Telekom #Skogsbruk

En kombination av bransch- och geodatakunskap Telekombranschen använder våra analyser bland annat för att optimera utbyggnaden av nya nät och för att effektivisera drift och underhåll medan kunder inom skogsbranschen till exempel planerar gallrings- och röjningsarbete baserat på våra analyser. Metria skapar, analyserar och visualiserar geografisk data för att hjälpa företag och myndigheter att få information och insikter som leder till bättre beslut och ökad konkurrenskraft. Vi är experter på svenska geodata, vad informationen visar, hur den kan användas, samt vilken kvalitet som kan förväntas då dessa data nyttjas i analyser. Dessutom har vi hög teknisk expertis i till exempel fjärranalys och AI samt stor sakkunskap inom bland annat klimat och miljö som säkerställer att våra analyser är effektiva och håller hög kvalitet. https://bit.ly/45QlOVg #Metria #geodata #GIS #Fjärranalys #AI #Klimat #Miljö #Telekom #Skogsbruk

Utforska Sveriges förflutna med våra historiska ortofoton med unika bilder framställda ur inskannade flygbilder från 1955 till 1970 och från 1970 till 1985. De erbjuder en ovärderlig tidsdokumentation och en fascinerande inblick i hur vårt land såg ut under denna period. 

Historiska ortofoton är ett utmärkt verktyg för natur- och kulturmiljövården, samhällsplanering samt jord- och skogsbruksnäringen för att följa förändringar i infrastruktur, miljö och skog fram till idag.

Exempel på användningsområden:
• Uppföljning av förändringar i vegetation och bebyggelse
• Identifiering av gamla rågångar
• Underlag för återskapande av våtmarker
• Lokalisering av gamla deponier av miljöfarligt gods
• Analys av andra potentiella miljöproblem

Du hittar mer information om våra historiska orton här https://bit.ly/4ckchIE

Historiska orton tillsammans med övriga produkter hittar du i vår e-handel, mer information om hur du kommer igång hittar du här https://bit.ly/4cl2KRF
#Metria #geodata #GIS #Ortofoton #Miljövård #Samhällsplanering #Skogsbruk #Geografi

Utforska Sveriges förflutna med våra historiska ortofoton med unika bilder framställda ur inskannade flygbilder från 1955 till 1970 och från 1970 till 1985. De erbjuder en ovärderlig tidsdokumentation och en fascinerande inblick i hur vårt land såg ut under denna period. Historiska ortofoton är ett utmärkt verktyg för natur- och kulturmiljövården, samhällsplanering samt jord- och skogsbruksnäringen för att följa förändringar i infrastruktur, miljö och skog fram till idag. Exempel på användningsområden: • Uppföljning av förändringar i vegetation och bebyggelse • Identifiering av gamla rågångar • Underlag för återskapande av våtmarker • Lokalisering av gamla deponier av miljöfarligt gods • Analys av andra potentiella miljöproblem Du hittar mer information om våra historiska orton här https://bit.ly/4ckchIE Historiska orton tillsammans med övriga produkter hittar du i vår e-handel, mer information om hur du kommer igång hittar du här https://bit.ly/4cl2KRF #Metria #geodata #GIS #Ortofoton #Miljövård #Samhällsplanering #Skogsbruk #Geografi

Fastighetsinformation är en ovärderlig resurs för skogsbranschen för att effektivt hantera skogsfastigheter och bidra till ett hållbart skogsbruk. För att hålla koll på skogstillgångar och planera skogsbruket behöver skogsägare och skogsföretag detaljerad information om sina fastigheter. Fastighetsregistret ger dem insikter om fastighetens gränser, skogstyper, bonitetsklass och eventuella servitut eller rättigheter.

Metrias tjänst FastighetSök ger tillgång till fastighetsinformation direkt från Fastighetsregistret och från fler andra källor. Information om fastighetsägare, skogsareal och taxeringsvärde är några exempel på information som ofta används inom skogsbranschen.
https://bit.ly/4eD2U8r
#Metria #geodata #GIS #fastighetsinformation

Fastighetsinformation är en ovärderlig resurs för skogsbranschen för att effektivt hantera skogsfastigheter och bidra till ett hållbart skogsbruk. För att hålla koll på skogstillgångar och planera skogsbruket behöver skogsägare och skogsföretag detaljerad information om sina fastigheter. Fastighetsregistret ger dem insikter om fastighetens gränser, skogstyper, bonitetsklass och eventuella servitut eller rättigheter. Metrias tjänst FastighetSök ger tillgång till fastighetsinformation direkt från Fastighetsregistret och från fler andra källor. Information om fastighetsägare, skogsareal och taxeringsvärde är några exempel på information som ofta används inom skogsbranschen. https://bit.ly/4eD2U8r #Metria #geodata #GIS #fastighetsinformation

Bra kontakt med markägarna kan vara skillnaden för att få en lyckad och snabb process i nätutbyggnadsprojektet.

Mycket tid läggs idag på administration. Genom att digitalisera och automatisera administrationen frigörs tid som kan läggas på kontakt med markägarna. Att lätt kunna skicka ut informationsbrev ökar kommunikationen med markägarna som blir mer välvilliga och har förståelse för projektet.

Metria Markkoll är en digital tjänst som syftar till att effektivisera och kvalitetssäkra processen vid nätbyggnation – från idé, analys och utredning, via samråd, till beredning, markåtkomst och förvaltning.
Metria Markkoll skapar markavtal, värderingsprotokoll, informationsbrev och makalösa kartor på nolltid för alla som jobbar med att bygga och underhålla infrastruktur, som exempelvis ledningar.  

Läs mer om Metria Markkoll här: https://bit.ly/4cDisY7
#Metria #markupplåtelse #handläggarstöd #fastighetsägare #ledningsägare

Bra kontakt med markägarna kan vara skillnaden för att få en lyckad och snabb process i nätutbyggnadsprojektet. Mycket tid läggs idag på administration. Genom att digitalisera och automatisera administrationen frigörs tid som kan läggas på kontakt med markägarna. Att lätt kunna skicka ut informationsbrev ökar kommunikationen med markägarna som blir mer välvilliga och har förståelse för projektet. Metria Markkoll är en digital tjänst som syftar till att effektivisera och kvalitetssäkra processen vid nätbyggnation – från idé, analys och utredning, via samråd, till beredning, markåtkomst och förvaltning. Metria Markkoll skapar markavtal, värderingsprotokoll, informationsbrev och makalösa kartor på nolltid för alla som jobbar med att bygga och underhålla infrastruktur, som exempelvis ledningar. Läs mer om Metria Markkoll här: https://bit.ly/4cDisY7 #Metria #markupplåtelse #handläggarstöd #fastighetsägare #ledningsägare

Nu har vi förbättrat användargränssnittet och utökat vår e-handel med ny funktionalitet. Det här är några av nyheterna;  

🖌️ Utökat ritverktyg: Beställ med cirkel utöver rektangel och polygon som fanns tidigare. 
📅 Flygdatum för ortofotoprodukter: Aktivera reglaget ”Visa flygdatum kartan” för att se information om flygdatum och flyghöjd.
📐 Beställa med 3D-polygon: Beställning med egen polygon har nu stöd för shape-fil med 3D-geometrier. 
🔧 Förbättrade funktioner och hjälptexter: Vi har uppdaterat våra hjälptexter och gjort generella funktionsförbättringar i kartvyn för att underlätta beställningsförfarandet. 

Här kan du logga in och prova direkt  https://mitt.metria.se/produkter

Vår e-handel har ett brett utbud av aktuella och kvalitetssäkrade geografiska produkter som till exempel raster- och vektorkartor, ortofoton, höjddata och fastighetsrapport.  Läs mer om sortimentet och ur du handlar i vår e-handel här https://metria.se/erbjudande/geodata-och-kartor/e-handel

Psst, du har väl inte missat vår senaste produktrelease, Ekonomiska kartan, läs mer här https://metria.se/erbjudande/geodata-och-kartor/metria-ekonomiskakartan

Nu har vi förbättrat användargränssnittet och utökat vår e-handel med ny funktionalitet. Det här är några av nyheterna; 🖌️ Utökat ritverktyg: Beställ med cirkel utöver rektangel och polygon som fanns tidigare. 📅 Flygdatum för ortofotoprodukter: Aktivera reglaget ”Visa flygdatum kartan” för att se information om flygdatum och flyghöjd. 📐 Beställa med 3D-polygon: Beställning med egen polygon har nu stöd för shape-fil med 3D-geometrier. 🔧 Förbättrade funktioner och hjälptexter: Vi har uppdaterat våra hjälptexter och gjort generella funktionsförbättringar i kartvyn för att underlätta beställningsförfarandet. Här kan du logga in och prova direkt https://mitt.metria.se/produkter Vår e-handel har ett brett utbud av aktuella och kvalitetssäkrade geografiska produkter som till exempel raster- och vektorkartor, ortofoton, höjddata och fastighetsrapport. Läs mer om sortimentet och ur du handlar i vår e-handel här https://metria.se/erbjudande/geodata-och-kartor/e-handel Psst, du har väl inte missat vår senaste produktrelease, Ekonomiska kartan, läs mer här https://metria.se/erbjudande/geodata-och-kartor/metria-ekonomiskakartan

Fastighetsinformation är en viktig resurs för försäkringsbolag. Den hjälper dem att fatta informerade beslut, minska risker och hantera skador effektivt. Genom att analysera fastighetsinformation kan försäkringsbolag identifiera potentiella risker. De kan ge rekommendationer till fastighetsägare om hur de kan minska risken för skador, till exempel genom att förstärka byggnader eller vidta åtgärder för att förhindra vattenskador.

Metria är experter på anpassade och kundunika analyser för att maximera nyttan av fastighets- och geografisk information. Den geografiska dimensionen ger en unik möjligt att upptäcka komplexa samband som kan ge helt nya insikter.

Genom att kombinera och visualisera data från en rad olika datakällor med Metrias egna analyser samt fastighets- och affärsinformation erbjuder vi värdefulla insikter till företag och myndigheter. 
https://metria.se/erbjudande/fastighet-bostad

Fastighetsinformation är en viktig resurs för försäkringsbolag. Den hjälper dem att fatta informerade beslut, minska risker och hantera skador effektivt. Genom att analysera fastighetsinformation kan försäkringsbolag identifiera potentiella risker. De kan ge rekommendationer till fastighetsägare om hur de kan minska risken för skador, till exempel genom att förstärka byggnader eller vidta åtgärder för att förhindra vattenskador. Metria är experter på anpassade och kundunika analyser för att maximera nyttan av fastighets- och geografisk information. Den geografiska dimensionen ger en unik möjligt att upptäcka komplexa samband som kan ge helt nya insikter. Genom att kombinera och visualisera data från en rad olika datakällor med Metrias egna analyser samt fastighets- och affärsinformation erbjuder vi värdefulla insikter till företag och myndigheter. https://metria.se/erbjudande/fastighet-bostad

Vi söker en IT-funktionsledare till vårt driftsteam i Luleå.  
Teamet hanterar vårt datacenter och driftar de servrar och plattformar som förser leveranser av geodata och GIS-tjänster till våra kunder.

I din roll blir huvuduppgifterna samordning av Microsoft365, kontors-IT och klientutrustning. Du kommer även att ingå som en resurs i datacentrets driftgrupp och kommer att ingå i dess dagliga arbetsuppgifter, allt från hantering av fysiska servrar till vitaliseringsmiljöer, olika plattformar för olika tjänster, container-miljöer som driftat i huvudsak på Linux och Windows servers. Beroende på din kompetensprofil kommer arbetsuppgifter att anpassas.

Metria är sedan våren 2022 en del av Spirgruppen, en nordisk koncern med ca 400 anställda i Norge och Sverige. På Metria är vi specialister inom bland annat geodata, geodesi, fjärranalys och GIS-utveckling. Med geodata som hjärtat i allt vi gör skapar Metria insikter som hjälper våra kunder till smartare, säkrare och grönare beslut.

Läs mer om tjänsten och ansök här: https://metria.teamtailor.com/jobs/4610063-it-funktionsledare-till-lulea

Vi söker en IT-funktionsledare till vårt driftsteam i Luleå. Teamet hanterar vårt datacenter och driftar de servrar och plattformar som förser leveranser av geodata och GIS-tjänster till våra kunder. I din roll blir huvuduppgifterna samordning av Microsoft365, kontors-IT och klientutrustning. Du kommer även att ingå som en resurs i datacentrets driftgrupp och kommer att ingå i dess dagliga arbetsuppgifter, allt från hantering av fysiska servrar till vitaliseringsmiljöer, olika plattformar för olika tjänster, container-miljöer som driftat i huvudsak på Linux och Windows servers. Beroende på din kompetensprofil kommer arbetsuppgifter att anpassas. Metria är sedan våren 2022 en del av Spirgruppen, en nordisk koncern med ca 400 anställda i Norge och Sverige. På Metria är vi specialister inom bland annat geodata, geodesi, fjärranalys och GIS-utveckling. Med geodata som hjärtat i allt vi gör skapar Metria insikter som hjälper våra kunder till smartare, säkrare och grönare beslut. Läs mer om tjänsten och ansök här: https://metria.teamtailor.com/jobs/4610063-it-funktionsledare-till-lulea

Den Ekonomiska kartan 1935 - 1978 var ett oumbärligt verktyg för myndigheter och förvaltningar vid planering av jord- och skogsbruk, vägbyggen, anläggning av kraftledningar och bedömning av bostadsbyggnadsärenden.   

Med sin omfattande samlade information är den nu en ovärderlig resurs för natur- och kulturmiljövård, fastighetsbildning och samhällsplanering. Dessutom är den ett viktigt verktyg för jord- och skogsbruksnäringen.   

Metria erbjuder den Ekonomiska kartan som ett sömlöst kartskikt utan skarvar och utan blad, med digital leverans direkt till dig. Upptäck hur denna resurs kan bidra till dina projekt!  
https://metria.se/erbjudande/geodata-och-kartor/metria-ekonomiskakartan

Den Ekonomiska kartan 1935 - 1978 var ett oumbärligt verktyg för myndigheter och förvaltningar vid planering av jord- och skogsbruk, vägbyggen, anläggning av kraftledningar och bedömning av bostadsbyggnadsärenden. Med sin omfattande samlade information är den nu en ovärderlig resurs för natur- och kulturmiljövård, fastighetsbildning och samhällsplanering. Dessutom är den ett viktigt verktyg för jord- och skogsbruksnäringen. Metria erbjuder den Ekonomiska kartan som ett sömlöst kartskikt utan skarvar och utan blad, med digital leverans direkt till dig. Upptäck hur denna resurs kan bidra till dina projekt! https://metria.se/erbjudande/geodata-och-kartor/metria-ekonomiskakartan

Vill du skapa värde för din verksamhet med geodata?
Mängden data som blir enkelt tillgänglig ökar hela tiden och den kan omvandlas till värdefulla insikter. Men alla data måste sorteras, hanteras, kvalitetssäkras och analyseras för att ge rätt information i rätt tid. Metrias expertis är den geografiska dimensionen som ger en unik möjlighet att upptäcka komplexa samband som kan ge helt nya insikter och leda till smarta och välinformerade beslut för många typer av verksamheter.

Vi skapar, analyserar och visualiserar geografiska data utifrån varje kunds behov i en nära dialog, vilket gör att varje kund får data som blir direkt användbara i just deras arbetsflöde och beslutsprocesser.
https://metria.se/erbjudande/analys-och-radgivning/analys

Vill du skapa värde för din verksamhet med geodata? Mängden data som blir enkelt tillgänglig ökar hela tiden och den kan omvandlas till värdefulla insikter. Men alla data måste sorteras, hanteras, kvalitetssäkras och analyseras för att ge rätt information i rätt tid. Metrias expertis är den geografiska dimensionen som ger en unik möjlighet att upptäcka komplexa samband som kan ge helt nya insikter och leda till smarta och välinformerade beslut för många typer av verksamheter. Vi skapar, analyserar och visualiserar geografiska data utifrån varje kunds behov i en nära dialog, vilket gör att varje kund får data som blir direkt användbara i just deras arbetsflöde och beslutsprocesser. https://metria.se/erbjudande/analys-och-radgivning/analys

Kontakter

Jonas Åkerman

Jonas Åkerman

Presskontakt VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR 010-121 81 60
Kristina Berg

Kristina Berg

Presskontakt Marknadskommunikatör 072-147 9196
Martin Hising

Martin Hising

Presskontakt CHEF FÖR PRODUKT- OCH AFFÄRSUTVECKLING PÅ METRIA 076-818 52 85

Vi hjälper dig fatta smartare, säkrare och grönare beslut

Metria är experter på fastighetsinformation och geografisk data. Vi erbjuder digitala lösningar och tjänster inom GIS, fjärranalys, geodata, fastighets- och affärsinformation. Vi finns på 4 kontor i Sverige och har ca 140 medarbetare som alla har en och samma drivkraft: att tillsammans med kunderna skapa ett hållbart samhälle.

Metria AB

Warfvingesväg 35
11251 Stockholm
Sverige