Press release -

VF lanserar Metro Värmland

Som första tidning i Sverige blir Värmlands Folkblad franchisetagare för att kunna ge ut en egen edition av Metro som kommer heta Metro Värmland. Metro Värmland ersätter det befintliga samarbetet där VF publicerar lokalt material i en egen sektion kallad Insticket i Metro Riks som idag endast ges ut i Värmland. Metro Värmland ska redigeras och produceras på plats i Karlstad och kommer bestå av redaktionellt material både från Metro och VF. Upplagan och antalet distributionspunkter ska utökas och den lokala annonsförsäljningen intensifieras. Efterfrågan på Metro bland läsare utanför storstadsregionerna är mycket stor och nu har vi hittat en modell för att nå dem också. Målsättningen för Metro Sverige på lång sikt är att identifiera fler samarbeten och lansera fler lokala editioner av Metro för att återigen kunna erbjuda våra annonsörer räckvidd utanför storstadsregionerna säger Andreas Ohlson, Vd Metro Sverige. Idag distribueras Metro genom ca 50 tidningsställ i Karlstad och Hammarö och målet är att utöka ställparken till ca 100 ställ och inkludera fler pendlingsorter.

Vi har ett långt samarbete med Metro och nu väljer vi att ta nästa steg. Med mer lokalt fokus i tidningen och utökad distribution så utgör Metro Värmland ett avgörande tillskott till vår strategi. Vi er att detta samarbete säkrar och förbättrar vårt Trippelpaket bestående av Värmlands Folkblad, Metro och Karlstads-tidningen säger Ulrika Obstfelder Peterson, Vd Värmlands Folkblad. Metro Värmland är planerad att lanseras i början av maj.

För mer information: Andreas Ohlson,Vd Metro Sverige
Ulrika Obstfelder Peterson, Vd Värmlands Folkblad, 0709-411 820, ulrika@vf.se

Subjects

  • Newspapers, Magazines