Pressmeddelande -

Alkolås till rattfyllerister - ett steg i rätt riktning

Alkolås till de som dömts för rattfylleri kommer att bli i princip obligatoriskt.
- Ett bra förslag i rätt riktning som kommer att innebära färre döda och skadade i trafiken samt bättre folkhälsa, säger Tom Bjerver, vd MHF.

Idag överlämnades Alkolåsutredningen 2008 till infrastrukturministern. Förslaget innebär ett system där alkolås i princip blir obligatoriskt för dömda rattfyllerister. Istället för att få körkortet återkallat ska man kunna ansöka om att få körkort villkorat med alkolås.

- Förslaget innebär en klar förbättring av trafiksäkerheten med färre döda och skadade i trafiken. Det har också visat sig att de med missbruksproblem har haft nytta av alkolås i rehabiliteringssyfte. På sikt kommer troligen folkhälsan att förbättras, säger Tom Bjerver.

Förslaget innebär i korthet:

.Det villkorade körkortet ska gälla i två år för den som gjort sig skyldig till grovt rattfylleri, har återfallit inom fem år eller har begått rattfylleri och har diagnosen alkoholberoende eller -missbruk.
.För övriga fall blir villkorstiden ett år.
.För den som inte vill ansöka eller om ansökan avslås ska körkortet återkallas under minst lika lång tid som villkorstiden skulle ha varit.

Något förslag om alkolås i alla nya personbilar, som en tidigare alkolåsutredning föreslog 2006, finns dock inte med den här gången. Utredaren hänvisar - precis som regeringen - till problem med EU om Sverige ensidigt lagstiftar om detta. Tom Bjerver hävdar dock att ett sådant förslag måste komma relativt snart:
- För att nå nästa etappmål för Nollvisionen 2020 behövs en lag om alkolås i alla bilar. Vi ser fram emot fler handlingskraftiga förslag i den riktningen, säger Bjerver vidare.För mer information kontakta:
Tom Bjerver, vd MHF. Tel. 0702-31 10 58
Helena Lindén, informatör MHF. Tel. 0765-48 97 20Bilder/filer finns för nedladdning:
www.mhf.se/pressm_081010b.aspx

___________________________________________________________________
MHF, Motorförarnas Helnykterhetsförbund, är en trafiksäkerhetsorganisation med trafiknykterheten som sin hjärtefråga. Vi har ca 35 000 medlemmar uppdelade i sju regioner och ca 310 lokalavdelningar. MHF tillhör en av de mest aktiva trafiksäkerhetsorganisationerna i landet.

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Stockholm

Kontakter

Göran Sydhage

Presskontakt VD 08-555 765 56

Micke Valier

Presskontakt Kommunikationsansvarig Press & Kommunikation 0765-48 97 20