Pressmeddelande -

Pressmeddelande från Motorföraren: Alkohol och droger i hälften av dödsolyckorna

Varannan bilförare, som dör i trafiken i övre Norrland, har alkohol eller trafikfarliga preparat i kroppen. Det visar en ny studie från Umeå universitet som presenteras i nya numret av Motorföraren. Forskarna har gått mycket grundligt tillväga för att ta fram fakta om de döda bilförarna. Man har gått igenom obduktionsprotokoll, medicinska journaler och polisrapporter för att få säkra uppgifter om hur mycket alkohol och mediciner den omkomne hade i kroppen. Studien gäller samtliga bilförare som dödats i trafikolyckor från Sundsvall och norrut under 2005 och 2006. Ulf Björnstig vid Umeå universitet är en av de forskare som står bakom studien: - Det är väldigt tydligt att vi inte har fått bukt med alkoholen i trafiken, trots att den första trafiknykterhetslagstiftningen kom redan på 1920-talet. Det nya i den här studien är att man också fått fram så tydliga fakta om förekomsten av trafikfarliga preparat hos de omkomna bilförarna. - Många andra studier refererar enbart till data från testning av misstänkta fall. Vi har tittat på obduktionsprotokollen och journalerna för att få fram exakta uppgifter. Totalt 38 procent av alla dödade bilförare hade otillåtna mängder alkohol i kroppen, visar studien från Umeå. 12 procent hade otillåtna preparat i blodet. Ulf Björnstig själv tror att det är den ökande alkoholkonsumtionen i Sverige som nu har slagit igenom i trafikens dödstal. En liknande undersökning gjordes 1991-93. Då var siffran 24 procent mot 38 i den nya studien. - Vår studie visar att man måste sätta större fokus på alkohol och droger i trafiksäkerhetsarbetet. Det är nödvändigt för att få ned dödstalen, säger Ulf Björnstig. Den typiska dödsolyckan i övre Norrland är en singelolycka med en 42-årig förare bakom ratten. Den inträffar på kvällen eller natten runt veckoslutet. För mer information kontakta: Arne Winerdal, Motorföraren arne.winerdal@mhf.se Tel 0708-38 93 01 Hela innehållet I tidningen motorföraren finns alltid tillgängligt på www.mhf.se/motorforaren ___________________________________________________________________ MHF, Motorförarnas Helnykterhetsförbund, är en trafiksäkerhetsorganisation med trafiknykterheten som sin hjärtefråga. Vi har ca 35 000 medlemmar uppdelade i sju regioner och ca 310 lokalavdelningar. MHF tillhör en av de mest aktiva trafiksäkerhetsorganisationerna i landet.

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Stockholm

Kontakter

Göran Sydhage

Presskontakt VD 08-555 765 56

Micke Valier

Presskontakt Kommunikationsansvarig Press & Kommunikation 0765-48 97 20