Pressmeddelande -

MHRF har hopp om verkstad i riksdagen kring det rullande kulturarvet

Foto: MHRF

Motorhistoriska Riksförbundets tredje och sista dag under Almedalsveckan innehöll en  baksätesdebatt kring hur det rullande kulturarvet kan skyddas. Riksdagsmännen Isak From (S), Sten Bergheden (M) och Anders Åkesson (C) tog plats i baksätet på Rune Larssons Chevrolet Touring från 1926.

Först diskuterades frågan om det är rimligt att Transportstyrelsen kräver omvänd bevisföring vid registrering av historiska fordon, det vill säga att ägaren måste bevisa att fordonet inte är stulet. Här ansåg riksdagsledamöterna att det kan finnas felaktigheter i myndighetens tillämpning av lagen och de var inte främmande för en översyn av detta.

Sedan ställde MHRF:s förbundsordförande Peter Edqvist frågan om vilken framtida regering som skulle lyckas bäst med att styra upp Transportstyrelsens arbete med den komplicerade ursprungskontrollen. Här konstaterade Isak From (S) att det inte finns någon motpol, exempelvis ett ansvarsmuseum eller en myndighet, till Transportstyrelsen. Mot detta kontrade Anders Åkesson (C) med att Sverige inte behöver fler myndigheter, och att MHRF kanske skulle kunna fungera som företrädare för folkrörelsen, med samma status som exempelvis Riksidrottsförbundet har idag.

Slutligen ställdes frågan om politikerna är beredda att stödja en skyddslagstiftning som tvingar statliga verk och myndigheter att ta kulturhistorisk hänsyn till det rörliga kulturarvet. Det handlar då om historiska fordon, men också historiska fartyg, flygplan och tåg.

 –  Vi borde se över detta om det visar sig att det saknas ett skydd. Vi tycker att den här verksamheten är oerhört viktig för landet, svarade Sten Bergheden (M).

Anders Åkesson (C) höll med, men manade till försiktighet.

 –  Jag är livrädd att göra ett reservat av det som idag är en folkrörelse, sade han.

Isak From (S) avslutade med att konstatera att man är ganska eniga i de här frågorna över partigränserna.

 –  Jag ser fram emot att det blir lite verkstad i riksdagen på det här området, avslutade han.

Ett uttalande som Motorhistoriska Riksförbundet stämmer in i.Ämnen

 • Evenemang

Kategorier

 • ursprungskontroll
 • transportstyrelsen
 • motorhistoriska riksförbundet
 • motor
 • mhrf
 • historiska fordon
 • rörliga kulturarvet
 • isak from
 • sten bergheden
 • anders åkesson
 • veteranfordon

Motorhistoriska Riksförbundet (MHRF) grundades 1969 av 13 ideella samlarfordonsföreningar. Idag består MHRF av 171 klubbar och föreningar med tillsammans ca 94 000 medlemmar. MHRF är den fordonshistoriska rörelsens remissinstans i vägtrafik-, miljö-, skatte- och kulturpolitiska frågor.

Kontakter

Malin Erlfeldt

Presskontakt Kanslichef 08-30 28 01

Jan Tägt

Presskontakt Generalsekreterare 08-30 28 01