Pressmeddelande -

Smidig nyhet från MHRF-försäkringen: Digital försäkringsansökan

Från och med i dag kan man även ansöka om en MHRF-försäkring via MHRF-försäkringens hemsida www.mhrf.se/forsakring. Förutsatt att man – liksom tidigare – är medlem i någon av Motorhistoriska Riksförbundets 171 anslutna klubbar.

– Våra kunder har efterfrågat smidigare alternativ till att skicka in sina försäkringsansökningar på papper, förklarar Jan Seglert, försäkringshandläggare på MHRF-försäkringen. Utöver den vanliga postgången kan vi nu erbjuda möjligheten att ansöka direkt via vår hemsida, www.mhrf.se/forsakring.

Genom den nya rutinen beräknas handläggningstiden, från ansökan till tecknad försäkring, minska väsentligt.

– Oavsett hur man väljer att ansöka kvarstår momentet att fordonet måste besiktigas av en besiktningsman från MHRF-försäkringen, om så valt försäkringsalterantiv kräver detta, förtydligar Jan Seglert. Vidare krävs det precis som tidigare att man är medlem i en fordonsklubb som är ansluten till Motorhistoriska Riksförbundet.

För mer information kontakta Jan Seglert, handläggare på MHRF-försäkringen.
Tfn: 08-32 03 54
E-post: jan.seglert@mhrf.se

Relaterade länkar

Ämnen

  • Evenemang

Kategorier

  • fordonsförsäkring
  • historiska fordon
  • mhrf
  • motor
  • motorhistoriska riksförbundet
  • veteranfordon

Motorhistoriska Riksförbundet (MHRF) grundades 1969 av 13 ideella samlarfordonsföreningar. Idag består MHRF av 171 klubbar och föreningar med tillsammans ca 94 000 medlemmar. MHRF är den fordonshistoriska rörelsens remissinstans i vägtrafik-, miljö-, skatte- och kulturpolitiska frågor.

Kontakter

Malin Erlfeldt

Presskontakt Kanslichef 08-30 28 01

Jan Tägt

Presskontakt Generalsekreterare 08-30 28 01