Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Första driftavtalet med kvalitetsfokus undertecknat

För första gången har en kommunal fastighetsdriftupphandling baserad på kvalitetskriteriet genomförts i Sverige. Det blir YIT som under avtalstiden kommer att sköta driften i majoriteten av Micasas fastigheter. Samarbete och positivt förbättringsarbete är nyckelord i avtalet.

YIT Sverige AB har av Micasa Fastigheter tilldelats uppdraget avseende driftentreprenör för tillsyn och skötsel samt felavhjälpande underhåll. Entreprenaden omfattar drift av byggnader och installationer, felavhjälpande underhåll, beredskap dygnet runt samt vissa administrativa arbetsuppgifter. Det fasta arvodet uppgår till 30,5  miljoner kr per år. Avtalet omfattar inte planerat underhåll.

Det är sammanlagt 1 015 000 kvm BRA och 71 fastigheter av Micasa Fastigheters totala bestånd av ca 1 046 000 kvm BRA och 134 fastigheter som läggs ut på entreprenad. Avtalet träder i kraft 1 mars 2011 och gäller till 28 februari 2015 med möjlighet till förlängning i fyra år.

Upphandlingen fokuserade på organisation, kvalitet och arbetsformer i stället för pris.
– För fastighetsbranschen är det helt nytt att enbart använda kvalitetskriterier i en upphandling. Vi har tagit intryck av vårdsidan där denna typ av upphandlingar är vanligare. Nu ser vi med förväntan fram emot ett kreativ och proaktivt samarbete och en lösningsorienterad partner. Tanken är att driftekonomin ska förbättras när båda parter har fokus på samarbete och förbättringsarbete, säger Anders Nordstrand, VD, Micasa Fastigheter. Micasa Fastigheter förstärker samtidigt de egna beställnings- och uppföljningsresurserna. En särskild uppföljnings- och kvalitetsgrupp kommer att inrättas.

– Vi inom YIT ser uppdraget åt Micasa Fastigheter som en viktig del i vår satsning på driftentreprenader inom vården. De kunskaper som vi i tidigare uppdrag skaffat oss kring äldreboenden, med de speciella krav och behov som denna typ av verksamhet ställer på en driftentreprenör, kommer väl till användning i vårt nya uppdrag tillsammans med Micasa Fastigheter. Gemensamma värdegrunder och värderingar hoppas vi ska skapa förutsättningar för ett mångårigt samarbete där bägge parter utvecklas tillsammans, säger Fredrik Sederholm, VD, YIT Sverige AB.

För mer information kontakta
Anders Nordstrand, VD, Micasa Fastigheter tel 08-508 360 10
Fredrik Sederholm, VD, YIT Sverige AB, tel 08-705 90 18.

YIT är ledande i Sverige inom installation och service av fastighetstekniska tjänster. Vi erbjuder ett komplett utbud inom tekniska installationer, drift & underhåll och facilities management. Vi är fler än 4 000 medarbetare på närmare 90 orter i Sverige.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Micasa Fastigheter i Stockholm AB, dotterbolag till Stockholms Stadshus AB, är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar Stockholms stads omsorgsfastigheter. Fastighetsbeståndet omfattar ca 130 fastigheter om drygt 1 miljon kvadratmeter. Omsättningen är cirka 944 miljoner kronor. Läs mer på www.micasa.se

Kontakter

Sara Hellström

Presskontakt Press- och kommunikationsansvarig 08-508 360 15

Micasa Fastigheter i Stockholm AB - ett boende att se fram emot

Micasa Fastigheter är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar Stockholms stads omsorgsfastigheter.

Micasa bildades 1999 under namnet FB Servicehus. Sedan 2005 har Micasa Fastigheter i Stockholm AB varit en viktig del av Stockholms stad genom att tillgodose bostäder för seniorer och för grupper som av staden är prioriterade på bostadsmarknaden.