Pressmeddelande -

Ansökan om konkurs i dotterbolag

Styrelsen i helägda dotterbolaget Micro AB har ansökt om konkurs.

För Micro Holding AB (publ) belastar konkursen resultatet negativt då värdet på aktierna i dotterbolaget skrivs ned till noll. Micro Holding AB:s nya verksamhetsinriktning kommer däremot inte att påverkas. Koncernen avser även framgent att äga och utveckla varumärket Micro och domänen www.micro.se genom e-handel och shop-in-shop-lösningar.

Ledningen har sedan hösten 2008 arbetat med att avveckla butiksrörelsen i det helägda dotterbolaget Micro AB i linje med koncernens nya verksamhetsinriktning. Tio av femton butiker har sålts till Mekonomen vilket innebär att 100 av de totalt 150 medarbetarna har fått ny anställning. Beslut har tagits om stängning av ytterligare en butik.

För de återstående fyra butikerna har det inte varit möjligt att finna en köpare i rådande marknadsläge. Möjligheterna till likvidation och rekonstruktion har utvärderats. Styrelsen i Micro AB har försökt finna en lösning för de långa hyresavtalen som föreligger. Då dessa inte kan avvecklas till en kostnad som verksamheten kan bära ser styrelsen ingen annan utväg än att ansöka om konkurs.

För ytterligare information, kontakta:
Mats Nilstoft, styrelseordförande, telefon 0705 78 10 60, e-post nilstoft@telia.com
Kristina Jarring, VD, telefon 0705-65 33 16 eller kristina.jarring@micro.se

Fakta om Micro

Micro Holding AB äger och driver Micro Bildelar, den enda renodlade detaljhandelskedjan i Sverige inom bilreservdelar och biltillbehör för bil- och motorintresserade konsumenter. I fokus står produkter för reservdelar, tillbehör och verktyg. Micro Bildelar marknadsför sina produkter via egna butiker och e-handel samt genom partnersamarbeten. Micro Holding AB som äger och driver Micro Bildelar är listat på First North sedan 2000 och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Ämnen

  • Motor