Pressmeddelande -

Delårsrapport Q1 2008

  • Micro Holding ABs nettoomsättning för perioden uppgick till 32,8 Mkr (33,4).
  • Resultatet efter skatt uppgick till -11,6 Mkr (-8,0).
  • Resultatet per aktie var -0,05 kr (-0,05).
  • Utvecklingen av samarbetena med Preem, Vianor/Nokian Tyres och Motormännen har fortsatt under perioden med syfte att öka Micros kundbas och tillgängligheten för företagets produkter.
  • Micros femtonde butik har öppnats i Norrköping.
  • Mot bakgrund av de inledda samarbetena bedöms bolaget kunna nå break-even under senare delen av 2009.
  • Ämnen

    • Ekonomi, finans