Pressmeddelande -

Delårsrapport Q3 2008

  • Micro Holding ABs nettoomsättning för perioden uppgick till 116,2 Mkr (115,2).

  • Resultatet efter skatt uppgick till -16,8 Mkr (-20,3) och har positivt påverkats av

nedsättning av ett lån.

  • Resultatet per aktie var -0,08 kr (-0,12).

  • Antalet Microkort-kunder överstiger nu 56 000.

  • Micro förstärker sin satsning på partnersamarbeten och e-handel med syfte att

öka kundbasen och tillgängligheten för företagets produkter.

  • Efter periodens slut har Micro träffat avtal om försäljning av åtta butiker

till Mekonomen AB.

  • Rörelsens kostnader har påverkats av nedskrivning av goodwill samt

omförhandlat förvärvslån.

Ämnen

  • Ekonomi, finans