Pressmeddelande -

Emissionen fulltecknad

Micropos Medical har precis genomfört en nyemission som blev fulltecknad.

Under juni månad har Micropos Medical genomfört en nyemission för att kunna öka på försäljningsaktiviteterna för RayPilot® systemet som syftar till att förbättra strålbehandling av prostatacancer.

Det har varit ett stort intresse för Bolaget och nyemissionen på 8 MSEK (2 500 000 aktier) blev fulltecknad.

Efter emissionen kommer det finnas 17 549 760 aktier i Bolaget.

– Det är mycket roligt och ett styrketecken att emissionen blev fulltecknad utan att vi behövde betala ut några dyra garantiarvoden. Det visar att både våra ägare och en del nya investerare tror på bolaget lika mycket som vi som arbetar i Bolaget. Vi står nu inför en mycket intressant kommersialiseringsfas där vi skall fokusera arbetet på marknadsföring och försäljning. Inom de närmaste åren skall vi vända Bolaget till både ett positivt kassaflöde och resultat i Micropos Medical AB, säger VD Tomas Gustafsson.

RayPilot® systemet finns idag installerat på 4 universitetssjukhus i Europa och bolaget har distributörsavtal i Tyskland, Frankrike och Schweiz.

För ytterligare information kontakta:

Tomas Gustafsson, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-772 80 99

Klicka här för att läsa pressmeddelandet som PDF

Ämnen

 • Marknad, börs

Kategorier

 • micropos medical
 • nyemission
 • prostatacancer
 • radiotherapy
 • prostate cancer
 • raypilot
 • strålbehandling
 • tomas gustafsson
 • medicinteknik
 • chalmers innovation
 • chalmers
 • cancer
 • aktietorget

Regioner

 • Göteborg

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) (www.micropos.se) utvecklar och säljer framtidens produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets första produkt RayPilot® är inledningsvis avsedd för att säkerställa en förbättrad strålbehandling av prostatacancer. Med en högre precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. RayPilot® systemet är CE-certifierat och därmed godkänt för Europeisk användning. Bolaget är listat på AktieTorget under aktiesymbolen MPOS.