Pressmeddelande -

Intervju med den första användaren av RayPilot® systemet publicerad i SVD bilaga.

En intervju och beskrivning av RayPilot® systemet för förbättrad strålbehandling av prostatacancer har publicerats i en bilaga till Svenska Dagbladet om Medicinsk Teknik.

I onsdagens SVD ingick en bilaga om Medicinsk Teknik som bland annat innehöll en artikel och intervju med Överläkare Enrique Castellanos på Karolinska Universitetssjukhuset som var först i världen att implantera en RayPilot® sändare för kontinuerlig lägesbestämning av prostatan under strålbehandling.

I artikeln beskrivs RayPilot® systemet som i artikeln beskrivs som 4 dimensionell strålbehandling eller 4D, där den fjärde dimensionen är tid och därmed att positionen av prostatan ges kontinuerligt under behandlingen.

Vidare i artikeln kan man läsa att:

”Dagens acceleratorer är som regel försedda med avancerad röntgenutrustning som läser av var tumören befinner sig precis före behandling med hjälp av lägesmarkörer i prostatakörteln. När behandlingen väl startat har man dock ingen koll på om det sker någon förändring. Därför krävs det säkerhetsmarginaler. Samtidigt är det förstås viktigt att inte skada omgivande organ. Med 4D-tekniken minskar dock risken att det blir fel.”

Överläkare Enrique Castellanos förklarar:

– Tekniken fungerar som en liten GPS som hela tiden anger läget i realtid, berättar Enrique Castellanos. Vid denna implanteras en radiofrekvenssändare i prostatan. Sändaren står i direktkontakt med signalmottagare i behandlingsrummet och anger prostataläget i realtid. Under hela behandlingen, som kan pågå alltifrån tre till tjugo minuter, läser apparaten löpande av att tumören befinner sig i fokus för strålarna.

För att läsa hela artikeln klicka på nedanstående länk och läs på sidan 5:

http://doc.mediaplanet.com/all_projects/7748.pdf

För ytterligare information kontakta: 

Tomas Gustafsson, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-772 80 99

Klicka här för att läsa nyheten som PDF

Ämnen

 • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

 • aktietorget
 • cancer
 • chalmers
 • chalmers innovation
 • medicinteknik
 • micropos medical
 • prostatacancer
 • prostate cancer
 • radiotherapy
 • raypilot
 • strålbehandling
 • tomas gustafsson
 • karolinska universitetssjukhuset
 • radiumhemmet
 • enrique castellanos

Regioner

 • Stockholm

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) (www.micropos.se) utvecklar och säljer framtidens produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets första produkt RayPilot® är inledningsvis avsedd för att säkerställa en förbättrad strålbehandling av prostatacancer. Med en högre precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. RayPilot® systemet är CE-certifierat och därmed godkänt för Europeisk användning. Bolaget är listat på AktieTorget under aktiesymbolen MPOS.