Pressmeddelande -

Middagsfrid anser att svenskarna är vilseledda om närproducerat

Middagsfrid, Sverige snabbast växande aktör inom hemleverans av färdiplanerade matkassar med recept, är oroat över att svenskarna är vilseledda av debatten om närproducerat och de påstådda effekterna för klimatet. En undersökning som Middagsfrid lät undersökningsföretaget Cint göra tidigare i år visade att över hälften av svenskarna köper närproducerade livsmedel för att vara klimatsmarta trots att transportfrågan bara har en marginell betydelse för klimatpåverkan. Nu trappar Middagsfrid upp sin opinionsbildning i den här frågan och har därför tagit fram en film som ligger på YouTube.

Undersökningsföretaget Cint undersökte i juni svenskarnas inställning till klimatsmarta val och den mat vi äter. Undersökningen visade att nästan tre fjärdedelar av svenskarna tänker på att vara klimatsmarta när de handlar mat, men att bara en liten minoritet av dem tittar på rätt saker som har ordentlig positiv klimatpåverkan. Över hälften av svenskarna köper närproducerade livsmedel för att vara klimatsmarta trots att transportfrågan bara har en marginell betydelse för klimatpåverkan.

- Bara några få säger att de väljer bort animaliska produkter som har hög klimatpåverkan mot andra köttprodukter eller vegetariska alternativ. Det här betyder att att svenskarna är vilseledda i frågan om klimatsmart mat. Det är mycket glädjande att så många som 72 procent aktivt försöker handla klimatsmart men beklämmande att så många gör fel, säger Middagsfrids grundare och VD Kicki Theander.

Middagsfrid tycker att undersökningsresultatet, som presenterades i juni, inte gav det avtryck i debatten som de hade önskat. Därför har Victor Theander, som är operativ chef på Middagsfrid, spelat in en film där den här frågan tas upp.

- Det handlar egentligen om att utbilda konsumenterna vilka val som verkligen ger effekter för vår miljö och som därför är klimatsmarta. Det ligger nära till hands att gissa att det finns marknadskrafter som drar fördel av att vi konsumenter tror att närproducerat är samma sak som klimatsmart. Här har jounralisterna sannolikt en hemläxa att gör, säger Victor Theander.

Bakgrunden är den att livsmedel har stor klimatpåverkan. Naturvårdsverket har räknat ut att maten som produceras till svenska hushåll varje år orsakar utsläpp motsvarande två ton växthusgaser per person. Den största delen av detta orsakas vid själva produktionen av livsmedel. Jordbruket i världen står för nästan 20 procent av de totala globala växthusgasutsläppen och av jordbrukets växthusgasutsläpp står djurproduktionen för 80 procent.

En vanlig familj kan minska de negativa effekterna på miljön genom ett klimatsmart val av middagsmat med nästan 60 procent. Det visar ett storskaligt klimatexperiment som Middagsfrid tidigare har gjort. I experimentet ingår över 10 000 personer som varje kväll lagar och äter middag enligt Middagsfrids recept. Experimentet visar även att den största klimatbesparingen görs av vad som läggs på tallriken medan transportfrågan har liten betydelse. Beräkningarna visar att en vanlig familj minskar klimatpåverkan genom sitt middagsval från 2 500 kilo koldioxid till lite drygt 1 000 kilo koldioxid per år.

- Det var mot den bakgrunden vi ville undersöka hur svenskarna gör för att vara klimatsmarta i sin livsmedelskonsumtion, säger Kicki Theander.

Det visade sig att ambitionen är hög då nästan tre fjärdedelar av svenskarna (72 procent) tänker på att vara klimatsmarta när de handlar mat. Det är dock bara en liten minoritet av dem som tittar på rätt saker som har ordentlig positiv klimatpåverkan. Över hälften av de drygt 1 000 respondenterna (50,4 procent) svarar till exempel att de väljer närproducerade livsmedel av klimatskäl. Färre än var tjugonde (3,5 procent) svarar att de väljer bort de animaliska produkter som de vet har hög klimatpåverkan.

- Det här betyder att svenskarna fortfarande tror att transportfrågan är det viktigaste när det gäller livsmedels klimatpåverkan, men det finns andra faktorer som överskuggar transportfråga. Här är svenskarna grundlurade och vi har en viktig informationslucka att fylla, säger Kicki Theander.

Det absolut mest avgörande för klimatpåverkan är vad som läggs på tallriken. Bland animalierna så ger nöt mellan tre till tio så gånger så mycket koldioxidutsläpp som alternativen gris respektive kyckling, vilka tillsammans utgör ca 95 % av vår köttkonsumtion.

Även hur maten har producerats kan ha större inverkan på koldioxidutsläppen än transportfrågan. För grönsaker och frukt är det avgörande om odlingen har skett i fossilvärmda växthus. Idag odlas cirka en tredjedel av våra svenska tomater i fossilvärmda växthus. Utsläppen från dessa är fyra gånger större än frilandsodlade tomater i Spanien, transporten inräknad. Detta innebär att spanska frilandsodlade tomater genererar mindre utsläpp än svenska där var tredje är odlad i fossilvärmt växthus.

- Så länge konsumenterna inte vet om grönsaken de köper har odlats i fossilvärmda växthus så är i detta exempel begreppet närproducerat kontraproduktivt i ett klimatperspektiv, säger Kicki Theander.

Middagsfrid har tagit fasta på att det går att göra stora klimatbesparingar i svenska kök i sin egen verksamhet och fokuserar därför på hela kedjan för att få till en så klimatsmart kosthållning som möjligt med allt från miljöeffekter vid själva livsmedelsproduktionen via transporter till svinnet, det vill säga mat som slängs.

- Vi har till exempel en stor andel kött från fågel, lamm och vilt i våra recept. Vi avpassar dessutom våra recept och matkassar så att våra kunder slänger så lite råvaror som möjligt. Inget eller minimalt av råvaror med kort hållbarhet ska finnas kvar när veckan är slut, säger Kicki Theander.

Idag prenumererar över 5 000 hushåll i de flesta av Sveriges större städer på Middagsfrids veckomattkassar och recept. Dessa drygt 20 000 personer ingår varje dag i Middagsfrids klimatexperiment. Totalt har Middagsfrid hittills levererat 2,3 miljoner portioner klimatsmart mat till sina kunder.

Ämnen

  • Mat, dryck

Middagsfrid erbjuder hemleveranser av färdigplanerade matkassar med tillhörande recept. Kunderna ges därmed tid att laga god mat av högsta kvalitet och får samtidigt ett gott samvete. Med ett stort engagemang arbetar Middagsfrid för en medvetenhet om klimatsmart mat och donerar dessutom regelbundet matkassar till behövande familjer. För oss är det äkta matglädje. Familjeföretaget Middagsfrid grundades 2007 och har kontor i Stockholm. Idag levererar vi i många av Sveriges största orter.

Kontakter

Kicki Theander

Presskontakt Grundare och matdebattör +46737281148

Relaterat innehåll