Gå direkt till innehåll
Miele ökar sitt engagemang för hållbarhet och klimatskydd

Pressmeddelande -

Miele ökar sitt engagemang för hållbarhet och klimatskydd

Kampen mot klimatförändringarna är kanske en av vår tids största utmaningar. Mer än någonsin förväntas därför ekonomin också att bidra till en lösning. Familjeföretaget Miele tar sitt ansvar: Från och med 2021 kommer alla Mieles fabriker vara CO2-neutrala. Det avser utsläpp av växthusgaser genom egna produktionsprocesser (scope 1) och energileverantörernas utsläpp (scope 2).

  • CO2-neutrala fabriker från och med 2021
  • Högkvalitativa klimatskyddsprojekt kompletterar sortimentet

Miele ansluter sig till målen i Parisavtalet om klimatförändringar om att begränsa den globala uppvärmningen jämfört med den förindustriella eran till tydligt under 2 °C eller, bättre än så, till under 1,5 °C. "Som tillverkningsföretag är vi fullt medvetna om vårt ansvar i både värdeskapandekedjor uppströms och nedströms och har därför satt upp ambitiösa långsiktiga mål", förklarar vd och delägare Dr. Markus Miele. För detta ändamål anslöt sig företaget till det så kallade Science-Based Targets-initiativet (SBTi) i januari och åtar sig därför att sträva efter minskade utsläpp baserat på vetenskapliga bevis. Detta inkluderar långsiktiga mål längs hela värdeskapandekedjan, till exempel vid inköp av råvaror, under produktanvändning, återvinning och transport (Scope 3).

För att uppnå koldioxidneutralitet innebär det första steget att drastiskt minska de direkta koldioxidutsläppen vid produktionsanläggningar (scope 1) till följd av till exempel uppvärmning och förbrukning av el och bränslen. Liknande gäller indirekta koldioxidutsläpp från elproduktion hos energiförsörjningsföretag (scope 2). Målet är att minska de beräknade koldioxidutsläppen med 50 procent till 2030 jämfört med 2019. Med utsläpp på 90 000 ton koldioxid 2019 motsvarar det en minskning med cirka 45 000 ton. För att uppnå dessa mål kommer den interna elproduktionen med hjälp av solcellssystem att öka kraftigt under de kommande åren. I april i år startades en solcellsanläggning vid Mieles kinesiska fabrik i Dongguan som täcker en yta på knappt 8150 kvadratmeter online och täckte cirka en tredjedel av anläggningens elbehov. Enbart denna åtgärd kommer att minska koldioxidutsläppen med mer än 1600 ton varje år. Ytterligare solcellsproduktionsanläggningar planeras både vid Mieles huvudkontor i Gütersloh och på andra produktionsanläggningar.

Mål om långsiktig minskning av CO2-fotspår

Samtidigt omvandlar Miele hela sitt elförsörjningsnät över hela världen till förnybara energikällor, vilket handlar om mer än 165 000 MWh per år. Miele hämtar sin el från förnybara källor direkt från det lokala bolaget eller som grön energi från certifierade källor via så kallade Energy Attribute Certificates (EAC). Den el som produceras kommer från vindkraft eller solcellssystem som är mindre än 10 år gamla och har den internationellt erkända energimärkningsetiketten. Varje genererad MWh med denna märkning är kopplad till ett ytterligare bidrag till en klimatfond som främjar utbyggnaden av förnybar energi. En annan källa i framtiden kommer att vara långsiktiga energiförsörjningsavtal, så kallade power purchase agreements, enligt vilka el kommer från närliggande vindkraftsparker och solcellsanläggningar.

Utöver detta avser bolaget att ytterligare minska sin energiförbrukning – för att spara ytterligare 30 GWh till 2030 och på ett hållbart sätt förbättra sitt eget CO2-fotspår. "Vi har redan nått betydande framgångar under de senaste åren, inklusive många förbättringar som tjänar som grund att bygga vidare på i framtiden", förklarar Dr. Stefan Breit, verkställande direktör med ansvar för teknik. Det familjeägda företaget ser potential att minska utsläppen i exempelvis fordonsparken, där det är möjligt att spara upp till 30 procent. För att minska koldioxidutsläppen längs hela leveranskedjan (Scope 3) prövas innovativ och hållbar teknik med potential att minska koldioxidavtrycket på detta område på lång sikt i pilotprojekt.

Koldioxidutsläpp som inte kan undvikas på kort sikt genom en övergång till energi med gröna energikällor eller genom att minska förbrukningen kompenseras av Miele i avancerade kompensationsprojekt. Internationellt certifierade standarder och kriterier samt oberoende tredje parts kontroller säkerställer upprätthållandet av kvalitetsstandarder. "Alla projekt som nominerats har granskats kritiskt och noggrant valts ut", säger Breit. Detta resulterar i att vitvaruföretaget till exempel stöder användningen av solcellsanläggningar i Indien för att leverera miljövänlig energi och minska beroendet av fossila bränslen. I ett biogasprojekt i Nepal används biomassa som en energikälla som avstår från den miljöskadliga användningen av ved för matlagning. En koppling till företagets produkter resulterar i stöd till ett agro-skogsbruksprojekt och hållbara kaffeplantager i Nicaragua. Tekniskt och ekonomiskt stöd gynnar lokala jordbrukare där när det gäller att förvalta sina plantager på ett miljömässigt hållbart sätt.

Återplanteringsprojekt i Uganda, ett land som har förlorat över 40% av sina skogar under de senaste 20 åren, och i den amerikanska delstaten Mississippi är ytterligare ett projekt som Miele stödjer. Systemet för att återplantera nya lövskogar ligger i Mississippi Alluvial Valley som räknas som ett av de viktigaste lövekosystemen i Nordamerika. Som teknikledare inom sin industrigren stöder Miele också främjandet av innovativa tekniska metoder för att minska koldioxidutsläppen eller separera och binda kol. Ett projekt i till exempel Österrike och Tyskland kommer att få stöd för att avlägsna koldioxid från atmosfären och fånga in kolet för jordbruksbruk.

Med beslutet att uppnå koldioxidneutraliteten "Scope 1" och "Scope 2" i år är Miele konsekvent när det gäller att utvidga sitt engagemang för miljö och klimatskydd som redan sträcker sig över årtionden. "Hållbarhet är en integrerad del av vårt företags DNA som har sitt ursprung i filosofin hos våra grundare att lita på särskilt långvariga produkter", förklarar Markus Miele. Vartannat år dokumenterar Miele de ambitiösa mål och åtgärder som syftar till ökad hållbarhet i en omfattande hållbarhetsrapport. Läs mer och ladda ner hållbarhetsrapporten på www.miele.com/sustainability

Ämnen


Om Miele
Miele är en internationell koncern med huvudkontor i Tyskland och ledande tillverkare av vitvaror och inbyggnadsprodukter för kök inom premiumsegmentet. Företaget tillverkar även produkter för professionell användning inom områdena kommersiell tvätt och disk, laboratorie-, dental- och medicinteknik (Miele Professional). Familjeföretaget Miele grundades 1899 av Carl Miele och Reinhard Zinkann och har sin huvudsakliga tillverkning i egna fabriker i Tyskland. 2020 omsatte Miele-koncernen 4,5 miljarder euro. Miele finns representerat i nästan 100 länder med egna dotterbolag eller importörer. Den i fjärde generationen familjeledda koncernen har cirka 20 900 anställda runt om i världen.

Mer information om Miele finns på www.miele.se  

Presskontakt

Linda Johansson

Linda Johansson

Presskontakt Head of Marketing SE, Head of Digital Marketing Nordic 08-562 29 000

Miele - vitvaror och hushållsmaskiner av högsta kvalitet

Miele är en internationell koncern med huvudkontor i Tyskland och ledande tillverkare av vitvaror och inbyggnadsprodukter för kök inom premiumsegmentet. Företaget tillverkar även produkter för professionell användning inom områdena kommersiell tvätt och disk, laboratorie-, dental- och medicinteknik (Miele Professional). Familjeföretaget Miele grundades 1899 av Carl Miele och Reinhard Zinkann och har sin huvudsakliga tillverkning i egna fabriker i Tyskland. 2020 omsatte Miele-koncernen 4,5 miljarder euro. Miele finns representerat i nästan 100 länder med egna dotterbolag eller importörer. Den i fjärde generationen familjeledda koncernen har cirka 20 900 anställda runt om i världen.
Mer information om Miele finns på www.miele.se