Pressmeddelande -

Blogg om bemötande av gamla

Återigen är det stora rubriker om vanvård inom äldreomsorgen.
Det går inte att försvara att vårdpersonalen har glömt bort eller vanvårdat. Men vad har ledningen gjort?

Bloggen http://trettiotusendagar.blogspot.com kommer bland annat att följa en ung kvinna som arbetar extra inom hemtjänsten. Hur introduceras hon? Vad får hon för verktyg för att göra ett bra jobb? Redan första dagen är bristerna stora. Hon får inte karta och vägbeskrivning. Den beräknade tiden att ta sig från ett hem till ett annat är mycket mindre än den verkliga. Det blir pensionärens tid som naggas i kanten