Nyhet -

Nästan 163 000 människor sökte asyl i Sverige 2015

Aldrig förr har Sverige tagit emot så många asylsökande under ett år –163 000. Nästan dubbelt så många som under 1992, då krigen på Balkan pågick. 
– Det har varit en mycket tuff höst där vår förmåga att lösa uppgiften har satts på prov till det yttersta. Vi klarade detta tack vare storartade insatser av våra medarbetare, säger Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson. 

Redan i början av året kom många asylsökande till Sverige, 4 000–5 000 varje månad. Under sensommaren startade en dramatisk ökning – från 6 619 i juni till sex gånger så många i oktober: 39 196. Oktober går nu till historien som den månad då Sverige tog emot flest asylsökande någonsin.

Under krigen på Balkan tog Sverige också emot många asylsökande, som mest 14 106 i juli 1992. Det året sökte sammanlagt cirka 84 000 människor asyl i Sverige.

Afghaner, irakier och syrier var de tre vanligaste nationaliteterna bland de asylsökande 2015. Här syns hur många som sökte asyl varje månad till och med den 29 december.

Ökningen av antalet asylsökande 2015 skedde stegvis. Först började allt fler syrier söka asyl här och i oktober tog Sverige emot nästan 13 000 syrier. De var den största gruppen under hela året, totalt drygt 51 000.

Mot slutet av sommaren märktes en tydlig ökning av antalet asylsökande irakier. Senare sökte också alltfler afghaner asyl i Sverige – i november nästan 14 700.

Ungefär 35 400 ensamkommande barn

Under 2015 kom många fler ensamkommande asylsökande barn till Sverige än året innan. De ökade från 7 049 till 35 369. Samtidigt ökade deras andel av alla asylsökande – från en tiondel till en femtedel. Av de ensamkommande barnen var 66 procent afghaner.

I årets första prognos uppskattade Migrationsverket att Sverige skulle ta emot 7 800 ensamkommande barn 2015. Att det i stället kom cirka 35 400 innebar en stor utmaning för alla landets kommuner.

Många utmaningar under 2016

Migrationsverket har under det gångna året koncentrerat sina krafter på att registrera nyanlända asylsökande och ge dem sängplatser. Prövningen av asylärenden har därför inte kunnat ske i den takt som hade behövts.

– Väntetiderna för de sökande ökade successivt under 2015. Under 2016 kommer vi att lägga mycket kraft på att minska dem. En annan utmaning blir att anpassa vår verksamhet till den tillfälliga lagstiftning som regeringen har aviserat, säger Anders Danielsson.

Migrationsverket hade vid årsskiftet 181 890 inskrivna i sitt mottagningssystem, varav 101 100 i verkets asylboenden. Långt fler än någonsin tidigare. Att ta fram fler asylboenden som fungerar på sikt blir också en viktig uppgift under det kommande året.

Fler asylsökande även i våra grannländer

Även i Norge och Finland ökade antalet asylsökande kraftigt under 2015, men från en lägre nivå. I Danmark var ökningen mer blygsam. Statistiken för 2015 är fortfarande preliminär och omfattar enbart perioden januari-november. Därför gäller siffrorna för 2014 också motsvarande period.

Antalet asylsökande i Norge ökade från 10 702 till 30 101. De tre största grupperna kom från Syrien, Afghanistan och Eritrea.

I Finland ökade antalet asylsökande från 3 247 till 30 625. De största grupperna kom från Irak, Afghanistan och Somalia.

Antalet asylsökande i Danmark ökade från 14 046 till 18 505. De största grupperna kom från Syrien, Eritrea och Iran.

Totalt cirka 109 000 uppehållstillstånd

Under det gångna året fick sammanlagt fick 109 235 personer uppehållstillstånd av olika skäl, till exempel studier, familjeanknytning, skydd och arbete. Det var ungefär lika många som 2014. Många av tillstånden var tidsbegränsade, till exempel arbetstillstånd för tillfälliga anställningar och tillstånd på grund av en nyetablerad relation. 

Familjeanknytning vanligaste skälet till uppehållstillstånd

Att förenas med familjemedlemmar var som tidigare år det vanligast skälet för uppehållstillstånd. Drygt 43 400 anhöriga fick under 2015 uppehållstillstånd, ungefär lika många som året innan. De största grupperna kom från Syrien, Indien och Irak.

Cirka 35 000 asylsökande fick uppehållstillstånd under 2015

Totalt beviljades nästan 35 000* asylsökande permanenta uppehållstillstånd i Sverige under 2015. Det är ungefär lika många som året innan. Det stora flertalet av asylsansökningarna som lämnades in 2015 har dock ännu inte hunnit avgöras. De största grupperna 2015 kom från Syrien, Eritrea eller var statslösa.

* I denna siffra ingår inte årets knappt 1 900 kvotflyktingar.

Arbetskraftsinvandringen ökade något

Arbetskraftsinvandringen 2015 ökade något jämfört med året innan, från knappt 15 800 beviljade tillstånd till nästan 17 000. De största grupperna arbetstagare kom från Thailand, Indien och Kina. De vanligaste kategorierna var bärplockare, IT-specialister, civilingenjörer och restaurangpersonal.

Cirka 9 400 studenter fick uppehållstillstånd

Ungefär lika många studenter fick uppehållstillstånd 2015 som året innan. Under 2015 handlade det om 9 410 personer. De största grupperna kom från Kina, Indien och USA.

Ämnen

  • Kriser

Taggar

  • prognoser och statistik

Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.

Besök vår webbplats www.migrationsverket.se

Presskontakt

Relaterat material