Pressmeddelande -

Fyra tänkbara platser för nytt förvar i norra Sverige

Migrationsverket har beslutat att se närmare på fyra olika lokaliseringar för ett nytt förvar i norra Sverige. De fyra platserna ligger i Östersund, Boden, Luleå och Umeå. På två av dessa handlar det om tomtmark med befintliga byggnader, de två andra är obebyggd tomtmark.

I januari skickade Migrationsverket, via byggkonsult­företaget Sweco, ut en förfrågan om ledig tomtmark till tre kommuner – Luleå, Umeå och Östersund. Bakgrunden är regeringens uppdrag till Migrationsverket att öppna 150 nya förvarsplatser. I uppdraget specificerar regeringen att Migrationsverket ska förlägga förvarsplatser även i norra Sverige. Det nordligaste förvaret finns i dag i Gävle.

– Tomtförfrågan skickades ut eftersom vi i ett tidigare skede hade svårt att hitta bra befintliga lokaler i norra Sverige att bygga om till förvar, säger Torbjörn Nyberg, chef för förvarsavdelningen.

Befintliga lokaler

Efter verkets förfrågan har en mängd olika intressenter hört av sig, och inte bara från de tre kommunerna myndigheten vände sig till i utskicket. Flera intressenter som hört av sig kan också erbjuda befintliga lokaler som skulle kunna omvandlas till förvar.

– Vi har nu gått igenom de underlag vi fått in, och har beslutat att titta närmare på fyra av dessa. I Östersund och Boden handlar det om befintliga lokaler, medan det i Umeå och Luleå är obebyggd tomtmark. Samtliga uppfyller de grundkrav som Migrationsverket ställer på ny förvarsverksamhet, säger Torbjörn Nyberg.

Kraven handlar om närhet till polis, Kriminalvården samt flygplats med goda förbindelser med Stockholm. Migrationsverket inleder nu ett förstudiearbete när de fyra alternativen undersöks närmare.

Olika aktörer

I fallet Umeå och Luleå är det fastighetsägaren Specialfastigheter som visat intresse. I Boden är det kommunen som äger fastigheten och byggnaden. I Östersund är det en byggnad som tidigare inrymt Statens institutionsstyrelsens verksamhet på orten.

Verkets målsättning är att kunna öppna det nya förvaret i norra Sverige så fort som möjligt. Samtidigt är det viktigt att den nya lokalen är ändamålsenlig utifrån Migrationsverkets behov.

– De berörda fastighetsägarna behöver nu sända oss underlag så att vi kan bedöma vad det kostar att antingen bygga nytt eller bygga om, samt hur lång tid processen kan ta. Det är inte säkert att det blir dyrare att bygga nytt än att bygga om. Vi måste också ta höjd för flera osäkerhetsfaktorer, såsom de respektive kommunernas inställning till ett eventuellt nytt förvar, säger Torbjörn Nyberg.

Läs mer om bakgrunden och planerna för det nya förvaret i en tidigare artikel.

 

Fakta om förvaren

  • Migrationsverkets 357 förvarsplatser är i dag fördelade på fem orter; Åstorp, Kållered, Flen, Märsta och Gävle. Ambitionen är ytterligare cirka 150 platser i landet under året, varav alltså ett 40-tal i norra Sverige.
  • Förvaren i Märsta och Flen utökar antalet platser under 2018.
  • Ett nytt tillfälligt förvar öppnas i Ljungbyhed under våren 2018.
  • Migrationsverkets förvarsverksamhet bedrivs dygnet runt. Personer som inte har tillstånd att vistas i Sverige och ska avvisas eller utvisas kan i vissa fall tas i förvar. Förvar kan även användas om det är nödvändigt för att utreda någons rätt att vistas i landet eller om någons identitet är oklar. Beslut om att ta en person i förvar kan fattas av Migrationsverket, polisen och migrationsdomstolarna.

Ämnen

  • Sociala frågor

Kategorier

  • asylprocessen
  • säkerhet och incidenter
  • säkerhet och krigsbrott

Regioner

  • Jämtland

Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.

Besök vår webbplats www.migrationsverket.se

Presskontakt