Pressmeddelande -

Dagens chefer gissar och leker med sociala experiment.

I dagens arbetsliv gissar cheferna allt för mycket när det gäller de mjuka delarna i ledarskapet. Ord som tillit,respekt och trygghet florerar kraftigt i policyn och dokument men har egentligen ingen särskild funktion eller betydelse. Många  är inte ens medvetna om vilka värdeord och kärnvärden som styr deras dagliga arbetsinsats utan det chansas hej vilt varje dag i arbetslivet. Det finns flera kritiska luckor i dagens arbetsliv och en av dem heter chefen.Chefen som ska vara kunnig i att fatta beslut, hantera problem och kunna skapa tillit och övertyga sina medarbetare att varje dag göra en insats för att nå företagens mål. Och hur ser det då ut i dagens arbetsliv är det mer av sociala experiment och gissningar?

– I arbetslivet chansar dagligen många chefer säger Mike Florette bestämt. Vissa har inte ens koll på företagens värdeord som skall vara plattformen i det dagliga arbetet när du möter ilskna och besvikna kunder.För vilka kärnvärden har då företaget att vila på?

När vi ska fatta beslut - utifrån vilken grund fattar vi då dagligen beslut? Många chefer som är nya vill inte ens ta ordet makt i sin mun. De tror sig inte vilja använda makten att fatta beslut med, vilket är en av chefens viktigaste redskap. Vad får vi då för chefer och ledare? Oftast slösar företagen dessutom bort 1000- tals mötestimmar för att kunna brainstorma fram nya tankar och idéer, men hur fungerar det?

–Nja oftast inte så bra fortsätter Mike Florette VD på MF chef & företagsutveckling. Våra företag är organiserade som 1700-talets syn på hjärnan. De orsakar mycket smärta, spänningar och missförstånd i dagens arbetsliv som kostar på för arbetstagarna och företagen.

Mike Florette har skrivit boken Oväder i hjärnan-Klimathot på jobbet och menar att vissa chefer utsätter sina medarbetare för sociala experiment och är mänskliga katastrofer för företagen. Att vara chef eller ledare är ingen barnlek. Vi ska varje dag möta vuxna människor och inte inta rollen som curlingchef eller hamna på en primitiv barnnivå när det uppstår konflikter. Varje medarbetare bör veta vad de ska göra men även hur de ska lösa arbetsuppgifterna. Vi behöver för att få handlingskraft hos våra medarbetare veta hur de tänker och hur de känner, se vilka värderingar och attityder som styr deras handlande utan att för den skull tvinga oss in i personens privata JAG. Som arbetstagare så går du till ditt arbetet och när du hänger av dig ytterkläderna i garderoben ja då hänger du även in lite av ditt privata JAG. Vi kan inte experimentera med medarbetare och tvinga dem till att umgås eller pressa dem till olika aktiviteter som ligger utanför ramen i arbetsrollen. Men för att chefen skall upphöra med att gissa vad medarbetaren behöver så behöver varje ledare i framtiden ställa frågan: "Vad behöver du för att göra ditt arbete optimalt?"

– Att vara chef och leda sina medarbetare kräver ett personligt engagemang och en vilja till personligt utvecklande. Vi behöver kunna ge beröm och positivt förstärka det som medarbetaren gjort rätt och bra. Som ett kompass för att göra ännu bättre nästa gång. det finns chefer som aldrig någonsin ger beröm eller uppskattning och som ändå förväntar sig lojala medarbetare som skall jobba upp till 50-60 timmar utan ett tack. De kanske till och med får skit för något lite som inte gick perfekt. Istället för att ge feedback som återkoppling så skriks det på chefsrum, det experimenteras bland känslorna och många medarbetare utsätts för både det ena och det andra säger Mike Florette samtidigt som han säger sig ha sett företagsledare som varit fantastiska och verkligen fått lojala medarbetare som beundrar sin chef.

Ämnen

 • Arbetsliv

Kategorier

 • arbetsglädje
 • arbetsliv
 • arbetsmiljö
 • beröm
 • beslut och tillit
 • chefer
 • empati
 • hjärnan
 • jobb
 • kommunikation
 • kreativitet
 • ledarskap
 • lönsamhet
 • ny i rollen som chef
 • psykosocial
 • mångfald
 • jämställdhet
 • tillgänglighet

Mike Florette företagsutveckling
Vår drivkraft är att bidra till andras framgång och utveckling. Vi vill få företag att bli välmående, få medarbetare att bli engagerade och utifrån kundens perspektiv hjälpa företag att skapa samarbetsvilliga team för att nå optimala lösningar. Vi vill få er att prioritera kunden samtidigt som medarbetare stimuleras och utvecklas i processen.

Vi jobbar med:

•Skapa samarbete-Nå mål!
•Klar kommunikation
•Coacha dina medarbetare
•Tydlig presentation för kund
•Ny i rollen som chef
•Ledarskapsutveckling och retorik
•Förädla ditt ledarskap
•Effektiva möten
•Kreativa konflikter
•Makt, beslut och tillit
•Beröm, tillit och feedback
•Framgångsrik förändring
•Skapa inre motivation

www.florette.se