Pressmeddelande -

Framtidens ledarskap och arbetskraft styrs av hjärnans utveckling, våra tankar och känslor.

Hur det såg ut i barndomen hemma hos framtidens ledare påverkar deras ledarskap? Växte de upp i familjer som tog tag i problemen och konflikterna eller sopades allt under mattan? Var skolfröken i grundskolan modig och hade konflikthantering på schemat eller gjorde läraren som många andra just sopade problemen under mattan? Vår uppväxt är som ett träningsläger och vi bär med oss vår erfarenhet in i vårt chef och ledarskap. Har du som anställd otur får du en framtida chef eller ledare som inte vågar eller kan hantera personal och grupper ytan just sopar allt under mattan eller till och med gömmer sig på toaletten för att slippa hantera problemen professionellt. Medvetenheten om att vår hjärna är formbar och att vi biologiskt ändrar den med våra tankar och erfarenheter påverkar hur framtidens ledarskap kommer att hantera team, konflikter och processer i arbetslivet menar författaren mike Florette,Vd på MF Chefs- och företagsutveckling.

–Alla människor är precis som företag unika och vikten av att effektivt fungera i en arbetsgrupp är ur ett företagsperspektiv baserat på lönsamhet, säger retorikexperten och och företagsutvecklaren Mike Florette som lanserat sin och Lisbet Duvringe´s senaste bok ”Oväder i hjärnan- klimathot på jobbet” alldeles nyss. Som jag ser det handlar det om fokus på mänskligt beteende,värderingar och attityd i framtidens ledarskap.Mångfalden vi människor har är en anledning till att vi drar mot olika mål och där behöver företagsledare i framtiden se till att flera känner arbetstillfredställelse för att nå gemensamma mål. Forskning visar att vi har helt enkelt olika perspektiv fortsätter Mike Florette.

Att leda personal handlar om hur de utför arbetet och inte bara att de kan eller att personalen vet vad de ska göra. Dessutom påverkar personligheten, attityden och motivationen hos arbetstagaren hela arbetsplatsen och arbetsmiljön.Så frågan är om det  är den sociala kompetensen,engagemanget eller själva erfarenheten som är viktigast för arbetsprestationen? Oftast när vi anställer så vet vi vilka egenskaper man behöver ha för att passa till en viss tjänst. Framtida chefer behöver bredda sitt kunnande i att anställa personal.

–Jag är övertygad om att i framtiden kommer vi se fler ord som mångfald, jämställdhet,karaktär,känslor och tankar i platsannonser för det blir allt viktigare hur personer fungerar i arbetsmiljön fysiskt, psykiskt och socialt. Inlärningen är allt viktigare för vårt beteende. Fokus har alltid legat på vad arbetsgivaren vill ha medan i framtiden så flyttas fokus till vad arbetstagaren önskar för att kunna vara motiverad och vilja leverera,berättar Mike Florette. Han menar att på anställningsintervjuer så kommer den  som söker arbete ställa frågor som handlar om mognadsgrad på arbetsgruppen man ska tillhöra,vilka oskrivna regler som gäller samt hur ofta det är konflikter på jobbet. Mike menar att detta gäller även vid chefsrekryteringar.

Så i framtida anställningsintervjuer ta reda på allt du kan om din eventuella arbetsplats, vilka arbetskamrater är det du ska umgås med åtta timmar om dagen? Vilka spelregler är det som gäller och hur fungerar chefen som gränsvakt vid eventuell mobbning? Mike menar att framtidens företag kommer göra stora vinster när de inkluderar retorik, känslor och tar hänsyn till hur hjärnan fungerar enligt dagens forskning- det kan bli en ny unik väg för att utveckla företag och ge en enorm bärkraft och kreativitet.

–Det vore slöseri med hjärnkraft att inte använda  hjärnan, tankar och känslor i framtidens ledarskap och medarbetarskap för att utveckla företag och medarbetare avslutar Mike Florette.

M Florette och L Duvringes tio goda råd till framtidens chefer och ledare:

1. Lär dig effektiv kommunikation - samtal ger dig unika möjligheter att förstå andra.

2. Lär dig säga NEJ - du har rätt att utgå från dina behov och det som motiverar dig.

3. Lär dig JAG-budskap - tala om dina tankar, känslor och önskningar så andra förstår dig.

4. Lär dig fatta beslut - ställ tydliga krav och fatta beslut utifrån din känsla och erfarenhet.

5. Lär dig sätta mål - det du gör idag är ytterligare ett steg mot ditt mål.

6. Lär dig anpassat ledarskap - skickliga ledare hjälper individer till egna lösningar.

7. Lär dig utveckla nytt beteende - ändra attityd, tankar och skapa starkare neuronbanor, nya hjärnceller och aktivera dina synapser.

8. Lär dig smidigt samarbete - struktur, lyssning och dialog skapar samarbete och bygger känslan av delaktighet.

9. Lär dig tillit - skapa förtroende gör du genom att aktivt lyssna när någon anförtror sig åt dig.

10. Lär dig ställa rätt frågor - öka kontaktytan motivera och påverka andra genom att styra samtalet med frågor.

Ämnen

 • Arbetsliv

Kategorier

 • arbetsglädje
 • arbetsliv
 • arbetsmiljö
 • beröm
 • beslut och tillit
 • chefer
 • empati
 • hjärnan
 • jobb
 • kommunikation
 • kreativitet
 • ledarskap
 • lönsamhet
 • ny i rollen som chef
 • psykosocial

Mike Florette företagsutveckling
Vår drivkraft är att bidra till andras framgång och utveckling. Vi vill få företag att bli välmående, få medarbetare att bli engagerade och utifrån kundens perspektiv hjälpa företag att skapa samarbetsvilliga team för att nå optimala lösningar. Vi vill få er att prioritera kunden samtidigt som medarbetare stimuleras och utvecklas i processen.

Vi jobbar med:

•Skapa samarbete-Nå mål!
•Klar kommunikation
•Coacha dina medarbetare
•Tydlig presentation för kund
•Ny i rollen som chef
•Ledarskapsutveckling och retorik
•Förädla ditt ledarskap
•Effektiva möten
•Kreativa konflikter
•Makt, beslut och tillit
•Beröm, tillit och feedback
•Framgångsrik förändring
•Skapa inre motivation

www.florette.se