Pressmeddelande -

Sex på konferensen hot mot lönsamheten

Det blir allt fler som faktiskt lider av konferensångest, i en färsk undersökning utförd av Mike Florette företagsutveckling så svarade 7,5 % att de faktiskt känner ångest inför konferenser. Att dessutom 35,8 % av respondenterna bara ville bara vara borta över dagen är en klar indikation på att fler gärna skulle avstå att från att bo borta på en finlandsfärja eller dela hotellrum i skärgården med en kollega. Vissa vill helt enkelt inte delta under de karnevaliska premisser som många gånger råder. Andra ser fram emot att ha ett par dagars ”ledigt” från jobbet och kanske till och med att komma ifrån sin partner, för att vila upp sig och roa sig.

Kompetensutveckling, långa diskussioner och information är på väg ut för att helt ersättas av nöje och underhållning, förklarar Mike Florette.

Han har tillsammans med Lisbet Duvringe skrivit den nyutkomna boken "Oväder i hjärnan - klimathot på jobbet", där de bland annat skriver om konferensfenomenet och dess konsekvenser för arbetsklimatet.

Båda författarna som arbetat på ett flertal konferensen kan berätta att ofta är målet med konferensen att äta, dricka och trängas i bubbelpoolerna, för att sedan avsluta med eventuellt hångel av olika grader mellan medarbetare och/eller chefer.

Den problematik som kan uppstå på arbetsplatsen på grund av just den här typen av beteende tar Mike Florette och Lisbet Duvringe upp i sin bok "Oväder i hjärnan - klimathot på jobbet", i boken förklarar författarna att har man kollegor som exempelvis inleder en relation under en konferens eller på arbetsplatsen så får de två en speciell position i gruppen, de bildar en pargrupp, en firma i firman och de övriga utsätts för starka psykologiska kontrakt som förväntas upprätthålas av övriga medarbetare.

- Den här typen av kultur föder osäkerhet och bryter ner normerna för hur man beter sig i arbetslivet. Särskilt om cheferna är de som sätter ribban för vad som får förekomma och är tillåtet, säger Mike Florette.

Mike Florette och Lisbet Duvringes tanke med att ta upp konferenssituationen i sin bok ”Oväder i hjärnan – klimathot på jobbet” var att försöka få friskare och lönsammare företag och organisationer med människor som talar om sina känslor, tankar och funderingar istället för att förlösa sin ångest och stress genom att likt tonåringar slänga sig på varandra vid första bästa tillfälle.

- Vi uppmanar företag till att istället satsa på glada, kreativa och strukturerade konferenser med vuxet och moget beteende så att det blir ett forum för relationer som växer och blir hållbara, avslutar Mike Florette.

Ämnen

 • Arbetsliv

Kategorier

 • arbetsglädje
 • arbetsliv
 • arbetsmiljö
 • beröm
 • beslut och tillit
 • chefer
 • empati
 • hjärnan
 • jobb
 • kommunikation
 • kreativitet
 • ledarskap
 • lönsamhet
 • ny i rollen som chef
 • psykosocial

Mike Florette företagsutveckling
Vår drivkraft är att bidra till andras framgång och utveckling. Vi vill få företag att bli välmående, få medarbetare att bli engagerade och utifrån kundens perspektiv hjälpa företag att skapa samarbetsvilliga team för att nå optimala lösningar. Vi vill få er att prioritera kunden samtidigt som medarbetare stimuleras och utvecklas i processen.

Vi jobbar med:

•Skapa samarbete-Nå mål!
•Klar kommunikation
•Coacha dina medarbetare
•Tydlig presentation för kund
•Ny i rollen som chef
•Ledarskapsutveckling och retorik
•Förädla ditt ledarskap
•Effektiva möten
•Kreativa konflikter
•Makt, beslut och tillit
•Beröm, tillit och feedback
•Framgångsrik förändring
•Skapa inre motivation

www.florette.se