Pressmeddelande -

Trötta chefer, hot mot arbetsmiljön

I en undersökning gjord av Akademikerförbundet SSR framkommer det att två av tre chefer vill byta jobb. Anledningen är de allt tuffare arbetsvillkoren för chefer, 75 % väljer till exempel att gå till jobbet fast de är sjuka på grund av outtalade krav från arbetsgivaren. I boken Oväder i hjärnan - klimathot på jobbet  skriver Lisbet Duvringe och Mike Florette om hur viktig chefen är för arbetsmiljön.
–Chefen är den som sätter nivån när det gäller stress och arbetsinsats, om chefen pressar sig till jobbet trots sjukdom så kommer övrig personal att göra likadant vilket naturligtvis är skadligt både för den fysiska och psykosociala miljön, säger Mike Florette.

Chefen kan säga att det är ok att stanna hemma vid en förkylning eller när man känner sig utarbetad men om han eller hon själv gör det motsatta så kommer det bli normen för hur de anställda förväntas agera.
–Pratar vi om arbetsglädje så är det också oroväckande att så många chefer inte trivs på jobbet, det är ju självklart svårt att motivera andra om man själv känner sig omotiverad. Det blir som att vara berusad och predika för nykterhet, fortsätter Mike Florette med ett skratt.

En annan viktig faktor till chefernas otrivsel enligt undersökningen är att många känner sig maktlösa till exempel vid en lönesättning för att arbetsgivaren inte släpper ifrån sig makten över pengarna.
–En chef som inte får mandat att vara chef kommer troligtvis inte vara bra på att själv delegera uppgifter och sluta vara kontrollerande, det blir en ond spiral som motverkar autonomi och demokrati på arbetsplatsen, slår Mike fast.

I sin bok Oväder i hjärnan skriver författarna om begreppet psykologiska kontrakt, det är outtalade överenskommelser som styr vårt arbetsliv i mycket högre grad än vad man tidigare trott. Brott mot psykologiska kontrakt är en av de största orsakerna till att människor säger upp sig från jobbet. Ofta har en anställd flera psykologiska kontrakt med sin närmaste chef och det kan räcka med att chefen försvinner eller ofta är borta från arbetsplatsen för att de psykologiska kontrakten ska försvinna.
–Det säger sig självt att en utarbetad, trött och omotiverad chef har svårare att hålla koll på de psykologiska kontrakten. Det är verkligen ett hot mot arbetsmiljön, avslutar Mike Florette.

Ämnen

 • Arbetsliv

Kategorier

 • arbetsglädje
 • arbetsliv
 • arbetsmiljö
 • beröm
 • beslut och tillit
 • chefer
 • empati
 • hjärnan
 • jobb
 • kommunikation
 • kreativitet
 • ledarskap
 • lönsamhet
 • ny i rollen som chef
 • psykosocial

Mike Florette företagsutveckling
Vår drivkraft är att bidra till andras framgång och utveckling. Vi vill få företag att bli välmående, få medarbetare att bli engagerade och utifrån kundens perspektiv hjälpa företag att skapa samarbetsvilliga team för att nå optimala lösningar. Vi vill få er att prioritera kunden samtidigt som medarbetare stimuleras och utvecklas i processen.

Vi jobbar med:

•Skapa samarbete-Nå mål!
•Klar kommunikation
•Coacha dina medarbetare
•Tydlig presentation för kund
•Ny i rollen som chef
•Ledarskapsutveckling och retorik
•Förädla ditt ledarskap
•Effektiva möten
•Kreativa konflikter
•Makt, beslut och tillit
•Beröm, tillit och feedback
•Framgångsrik förändring
•Skapa inre motivation

www.florette.se