Pressmeddelande -

Nu publiceras Jönköpings Hållbarometer

Vill du veta hur miljön i Jönköping utvecklas? Vill du ta del av kommunens hållbarhetsarbete? Med hjälp av den nya webbtjänsten Hållbarometern kan du själv analysera och följa utvecklingen, det vill säga, den hjälper dig att mäta trycket i den hållbara utvecklingen i Jönköping!

Hållbarometern underlättar för alla att snabbt hitta information om de mål, åtgärder och nyckeltal som finns i kommunen. ”Hållbarometern kommer att underlätta både för oss som arbetar med miljöfrågor och allmänhet, skolelever eller andra som söker lokal miljöinformation”, säger miljöstrateg Annelie Wiklund.

Hållbarometern består av tre delar:

 • Övergripande mål - innehåller de övergripande mål som årligen redovisas i Verksamhets- och investeringsplanen (VIP).
 • Miljömålsarbete - innehåller kommunens mål och åtgärder som årligen redovisas i Program för hållbar utveckling - miljö.
 • Nyckeltal - innehåller de nyckeltal som årligen redovisas i dokumentet Hur mår Jönköping?

Jönköping har av tidningen Miljöaktuellt rankats som Sveriges tolfte bästa miljökommun. Genom Hållbarometern kan alla som är intresserade ta del av kommunens miljö- och hållbarhetsarbete. 

Webbtjänsten publiceras med hjälp av IT-verktyget Miljöbarometern

Länkar

Jönköpings hållbarometer hittar ni på: jonkoping.se/barometern
Miljöbarometern, IT verktyg för miljöredovisning på webben: miljobarometern.se
Miljöaktuellts kommunrankning: miljoaktuellt.miljobarometern.se

Kontaktpersoner för mer information

Annelie Wiklund
Miljöstrateg
Jönköpings kommun
036-10 56 00
0705-10 56 18

Mikael Lindell
Miljöbarometern Sverige AB
08-41 00 40 41
073-704 33 11

Ämnen

 • Miljöpolitik

Kategorier

 • miljöaktuellt
 • miljörankning
 • miljökommun
 • hållbarometern
 • miljöbarometern
 • hållbar utveckling
 • miljö
 • webbtjänst
 • miljöövervakning
 • miljöredovisning
 • miljöarbete
 • miljömålsarbete
 • miljömål
 • miljökommunikation
 • miljöinformation
 • miljödata
 • jönköping
 • jönköpings kommun
 • hållbarhetsredovisning
 • hållbarhetsrapportering
 • gröna nyckeltal

Regioner

 • Jönköping

Miljöbarometern: IT-verktyg för miljöredovisning på webben

Miljöbarometern är ett webbaserat verktyg för kommuner och organisationer som vill skapa en transparent och användarvänlig miljöredovisning på webben. Systemet förenklar rapporteringen och skapar insyn och delaktighet i miljöarbetet. Miljöbarometern används av kommunerna  Stockholm, Oslo, Malmö, Odense, Västerås, Örebro, Helsingborg, Jönköping, Borås, Huddinge, Sundsvall, Botkyrka, Kristianstad, Luleå, Uddevalla och Landskrona.

Miljöbarometern Sverige AB | miljobarometern.se | 08-41 00 40 41

Kontakter

Mikael Lindell

Presskontakt 073 704 33 11

Relaterat innehåll