Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Alliansen föreslår miljonbesparing på Skånes folkhögskolor

På regionala utvecklingsnämndens sammanträde på torsdag den 31 januari föreslår Alliansen en kraftig neddragning på Skånes folkhögskolor. Den särskilda satsning på 700 nya platser på de skånska folkhögskolorna som Miljöpartiet och det tidigare rödgröna styret drev igenom förra året tas nu bort.

Redan när Alliansen presenterade sin budget för Region Skåne i höstas varnade Miljöpartiet för att det saknas pengar till de skånska folkhögskolorna. Nu går det att se konsekvenserna av det.

På regionala utvecklingsnämndens första sammanträde i år föreslår Moderaterna, Centern, Liberalerna och Kristdemokraterna att regionen skär ner på de ekonomiska bidragen till Skånes folkhögskolor. De fem miljoner kronor som det rödgröna styret förra året tillförde extra tas nu bort. Det motsvarar 700 platser på Skånes folkhögskolor.

– Med tanke på de utmaningar Skåne står inför är det anmärkningsvärt att Alliansen skär ner på de skånska folkhögskolorna. I flera skånska kommuner är mer än var tionde ungdom öppet arbetslös eller har aktivitetsstöd. Då behövs det kraftfulla satsningar på utbildning, inte neddragningar på folkbildningen, säger Thomas Hansson, ledamot för Miljöpartiet i regionala utvecklingsnämnden.

I handlingarna inför mötet skriver det nya alliansstyret att ”Region Skåne finansierar inte utökade platser som tillkom 2018.” I praktiken innebär det att de skånska folkhögskolorna underfinansieras och att folkbildningen prioriteras ner.

Den rödgröna regeringen beslutade förra mandatperioden att tillföra 671 miljoner kronor årligen för att skapa 5 000 nya platser på allmänna och särskilda kurser på Sveriges folkhögskolor. Enligt den finansieringsmodell som finns ska landets regioner och landsting samtidigt medfinansiera satsningen. Därför anslog Miljöpartiet och Socialdemokraterna förra året fem miljoner kronor extra till de skånska folkhögskolorna. Det är de pengarna som Alliansen i Region Skåne nu skär bort.

– Istället för att skära ner måste vi stärka folkhögskolornas roll. Folkbildningen och det livslånga lärandet bidrar till demokrati, ökad mångfald, en bättre integration och ett mer levande kulturliv. Det är svårt att förstå varför Alliansen inte tycker det är värt att satsa på, säger Mätta Ivarsson, gruppledare för Miljöpartiet i Region Skåne.

Se handlingarna här.

För mer information, kontakta:

Mätta Ivarsson, gruppledare för Miljöpartiet i Region Skåne
telefon: 0725 - 52 51 08

Thomas Hansson, vice gruppledare och ledamot i regionala utvecklingsnämnden
telefon: 0709 – 47 26 77


FAKTA

  • Söktrycket på de skånska folkhögskolorna är högt. Hösten 2018 sökte i snitt två personer till varje plats på de särskilda kurserna och 1,4 personer till varje plats på de allmänna kurserna.
  • Folkhögskolorna når elever som andra skolformer inte når. Elever som saknar behörighet kan komplettera sina betyg eller läsa yrkesutbildningar och får därmed en andra chans in på arbetsmarknaden. Nyanlända erbjuds både svenskundervisning och etableringskurser. Många av de särskilda kurserna – särskilt inom kreativa områden – har ett så högt anseende att de lockar elever från hela landet.
  • Den rödgröna regeringen byggde under förra mandatperioden ut antalet platser på folkhögskolorna i flera omgångar. Den senaste satsningen innebär att 671 miljoner kronor tillförs årligen från och med 2018.
  • För att möta satsningen beslutade regionala utvecklingsnämnden i augusti 2018 att Region Skåne tillför fem miljoner kronor extra i medfinansiering. Det motsvarar 700 nya platser.
  • Under ärende 8 (Ersättning folkhögskolor 2019) på regionala utvecklingsnämndens möte den 31 januari 2019 föreslår Alliansen att Region Skåne inte längre ska medfinansiera regeringens satsning. ”Region Skåne finansierar inte utökade platser som tillkom 2018”, står det på sidan 5 i handlingarna. Se handlingarna här.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Miljöpartiet de gröna i Skåne är en regionorganisation för Miljöpartiets kommunavdelningar i Skåne. Organisationen arbetar för ett grönare Skåne både på en regional och kommunal nivå.

Miljöpartiet i Skånes hemsida

Kontakter

Tobias Olsson

Presskontakt Pressekreterare Miljöpartiet Region Skåne 072 – 469 38 10

Framtiden är grön

Miljöpartiet de gröna i Skåne är en regionorganisation för Miljöpartiets kommunavdelningar i Skåne.
Organisationen arbetar för ett grönare Skåne både på en regional och kommunal nivå.

Miljöpartiet de gröna i Skåne
Lilla fiskargatan 10
22222 Lund
Sweden