Fr v: Johnny Mostacero, förbundsordförande IOGT-NTO. Ledarmöter: Anders Örnulf, Petra Steenhouwer, Per Melander.
Fr v: Johnny Mostacero, förbundsordförande IOGT-NTO. Ledarmöter: Anders Örnulf, Petra Steenhouwer, Per Melander.

Pressmeddelande -

Miljonlotteriet stärker upp styrelsen inför en omreglerad spelmarknad

Idag tillsätts nya ledamöter till styrelsen för IOGT-NTO-ägda Miljonlotteriet. Tre av fem namn är nya – Petra Steenhouwer, Anders Örnulf samt Per Melander.

Petra Steenhouwer var tidigare Produkt- och Marknadschef för Svenska Spels Turspelsportfölj och utsågs nyligen till en av Sveriges 100 framtida ledare av talangnätverket 4Potentials. Anders Örnulf bakgrund som chef och ledare inom ekonomi och controlling. Per Melander har en lång erfarenhet av företagsledning och digitala affärer och har en bakgrund som journalist och förlagsdirektör.

— Jag är otroligt nöjd över den breda kompetens styrelsen nu kommer ha och som täcker in våra prioriterade områden väl inför framtiden, säger Johnny Mostacero, förbundsordförande för IOGT-NTO.

Med den stundande omregleringen av spelmarknaden står de ideella lotterierna inför stora utmaningar, inte minst genom en ökande digitalisering och konkurrens från kommersiella bolag.

— De folkrörelseägda lotterierna har en helt annan grund än de rena kommersiella bolagen som nu kommer in på marknaden. För oss är det viktigt att bevara den särarten och att ideella organisationer även i fortsättningen har möjlighet att finansiera alla de insatser som gör skillnad för människor varje dag i hela landet. Med den här styrelsen står Miljonlotteriet väl rustade för den utmaningen, säger Johnny Mostacero.

Sedan tidigare fortsätter Erik Wagner som ledamot samt Anna Katarina Bergsten som ordförande. Den nya styrelsen i sin helhet består nu av:

Ordförande: Anna Katarina Bergsten

Ledamöter: Erik Wagner
Petra Steenhouwer
Anders Örnulf
Per Melander

Nedan finns en kortfattad presentation av de personer som nytillsätts till styrelsen för Miljonlotteriet.

Petra Steenhouwer arbetar idag globalt som Head of OnGround Products- and Services på flygbolaget SAS. Hon har tidigare erfarenhet av produktutveckling och brand marketing av Svenska Spels Turspelsportfölj. Innan dess arbetade Petra i en internationell miljö och i olika nordiska produkt- och marknadsroller i IT- och TV-spelsbranschen, på bolag som Microsoft och Electronic Arts (EA). Petra, som är född 1977, har en BA (Honours) Business Studies utbildning från England.

— Jag är väldigt glad över uppdraget, och tror att min förståelse för turspelssegmentet, och kanske ännu mer min bakgrund med fokus på vidareutveckling av ledande varumärken och produkter, samt digital transformation och marknadsaktivering, kan bidra till Miljonlotteriets resa framåt. För mig personligen, är dessutom kopplingen till IOGT-NTO oerhört starkt, och jag ser fram emot att få mer förståelse för dess verksamhet, säger Petra Steenhouwer.

Anders Örnulf är idag Chefscontroller för Preemkoncernen, ett av Sveriges största exportföretag. Han har tidigare haft ett flertal chefs- och ledarroller inom detaljhandeln (ICA & Unilever) men även inom Svenska Spel. Anders Örnulf, som är född 1976, är ekonomie magister vid Stockholms Universitet.

— Jag ser fram mot att hjälpa Miljonlotteriet och IOGT-NTO att hitta sin roll i en omreglerad spelmarknad. De ideella föreningarna och folkrörelsen har en viktig funktion i samhället och vi ska fortsätta utveckla Miljonlotteriet till ett konkurrenskraftigt alternativ, säger han.

Per Melander är senior konsult på Media 720 med över 25 års erfarenhet av kommunikation, företags- och projektledning samt att skapa lönsamma digitala och analoga affärer.

— Vi står inför en väldigt spännande framtid med den nya, omreglerade, spelmarknaden och jag ser fram emot de utmaningar och möjligheter som en ökad digitalisering ger, säger Per Melander.

Kontakt:
Jonatan Hjort, tf VD Miljonlotteriet
Tel: 0733-72 62 23

IOGT-NTO:s presstjänst
Tel: 0734-61 83 28

Ämnen


Om Miljonlotteriet

Miljonlotteriet grundades 1964 och är ett av Sveriges äldsta lotterier. Företaget erbjuder skraplotter via prenumeration, online och i butik samt bingo på nätet. Visionen är att Miljonlotteriet ska berika människors vardag. Miljonlotteriet ägs av IOGT-NTO och tillsammans har de en dröm att ingen ska behöva växa upp i en värld med missbruk. Hela överskottet från Miljonlotteriets verksamhet går till IOGT-NTO:s arbete. Sedan år 2000 har man bidragit med 1,8 miljarder kronor. Läs mer på: www.miljonlotteriet.se

Presskontakt

Jonathan Hjort

Jonathan Hjort

Presskontakt VD 031-338 28 00
Eva Ekeberg

Eva Ekeberg

Presskontakt Communication Manager 031-338 28 87