Skip to main content

Malmös styre borde prioritera säkra skolvägar för barn

Pressmeddelande   •   Mar 28, 2019 17:19 CET

Märta Stenevi (MP), ledamot i tekniska nämnden.

Det räcker att 30 procent av föräldrarna upplever att barnens skolväg är säker, tycker socialdemokrater och liberaler i tekniska nämnden. Det tycker Miljöpartiet är en orimligt låg ambitionsnivå. När nämndsbudgeten skulle antas på tekniska nämndens senaste sammanträde yrkade Miljöpartiet därför på att målsättningen för andelen föräldrar som anser att närmiljö och vägen till skolan är trafiksäker skulle vara minst dubbelt så hög.

— För MP är det självklart att prioritera barns trygghet i trafikmiljön. Barn ska kunna gå och cykla utan att utsättas för hetsig biltrafik. Det är obegripligt att S och L prioriterar bilisters framkomlighet framför barns trygghet och hälsa, säger Märta Stenevi (MP), gruppledare och ledamot i tekniska nämnden.

Oro över trafiksituationen vid skolan leder till att fler föräldrar känner sig tvingade att skjutsa barnen i bil, vilket skapar en ond cirkel. En majoritet av landets rektorer anser att trafiksäkerheten runt skolorna är ett problem och är oroliga för att något allvarligt ska inträffa, enligt försäkringsbolaget If. Miljöpartiet vill därför att Malmö satsar på att skapa säkrare miljöer runt stadens skolor.

Styret valde att avslå yrkandet och behöll det låga målet, samtidigt som de också valde att ta bort målet kring antalet nya cykelöverfarter.