Skip to main content

Miljöpartiet kräver granskning av flygresor

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2019 16:54 CET

Miljöpartiet kräver granskning av flygresor

Malmö Stads resepolicy anger att resor som görs i tjänsten ska ske på ett hållbart och klimatvänligt sätt. Ändå har granskningar visat att en alldeles för stor andel av tjänsteresorna sker med flyg, även på kortare distanser. Miljöpartiet i Malmö vill därför se en granskning av hur resepolicyn efterlevs.

På dagens kommunstyrelsesammanträde avhandlades den interna kontrollplanen. I den interna kontrollplanen beslutas vilka risker som ska granskas under året. Miljöpartiet yrkade på att efterlevnaden av stadens resepolicy ska granskas. Detta förslag vann dock inte gehör från stadens kommunledning.

– Jag är mycket besviken över att Socialdemokraterna och Liberalerna inte agerar mot slentrianflygandet som både tjänstepersoner och politiker gör sig skyldiga till. Vi är på väg mot en akut klimatkris och då måste kommunen vara ett föredöme och inte som idag, ett sänke i omställningen, säger Märta Stenevi (MP), ledamot i kommunstyrelsen.

I resepolicyn står det tydligt att tåg ska prioriteras framför flyg. Trots detta sker idag varannan resa till Stockholm med flyg. Att den nuvarande resepolicyn inte efterföljs är välkänt och uppmärksammades nyligen i en granskning av Sydsvenskan. Trots detta väljer Socialdemokraterna och Liberalerna att inte agera.

Miljöpartiet har förhandlat in ytterligare skärpningar av resepolicy för att få stopp på onödiga flygresor. Men det spelar ingen roll hur bra resepolicy man har om ingen följer den. Därför är även en granskning av efterlevnaden nödvändig. 

För Miljöpartiet de gröna i Malmö

Märta Stenevi, gruppledare

073-2342482