Pressmeddelande -

MP: Ny motion för att hjälpa män som utsätts för våld i nära relationer

Det våld som begås mot män i nära relationer uppmärksammas idag i ABC. Nu lämnar Miljöpartiet in en motion om att Stockholms stad via socialtjänsten bör öppna en riktad verksamhet för män som utsatts för våld i nära relationer.

- Vad som saknas är en bredare riktad verksamhet för män som utsätts för våld i nära relationer med jourtelefon, skyddat boende, terapisamtal och juridiskt stöd vid anmälan av misshandel. Det behövs också en åtgärdsplan inom socialtjänsten för att öka kompetensen kring de här frågorna, säger Stefan Nilsson (MP), gruppledare i Stockholms stad.

 - Det stora mörkertalet av män som blir utsatta för våld i nära relationer är troligen ganska stort på grund av de mansnormer som råder i samhället. Siffror från BRÅ visar att partnervåld mot män är vanligare än många tror. Därför är det viktigt att fånga upp och hjälpa män som utsätts eller har utsatts för våld i nära relationer, säger Åsa Jernberg (MP), gruppledare i Stockholms stad.

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • våld mot män i nära relationer
  • stockholms stad
  • miljöpartiet de gröna

Regioner

  • Stockholm

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I STOCKHOLMS STAD
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm
08-508 29 000 (växel)

www.mp.se/stockholm
www.twitter.com/MP_Sthlm_Region

PRESSEKRETERARE
Hakim Belarbi
0761-22 96 57
hakim.belarbi@stockholm.se

Kontakter

Elisabeth Ekstrand

Presskontakt Pressekreterare Pressekreterare Katarina Luhr 076–122 96 02

Mattias Bengtsson Byström

Presskontakt Pressekreterare Trafikroteln och Daniel Helldén 076–122 96 26