Pressmeddelande -

MP:s skuggbudget: Satsningar på fritids, ungdomsjobb och särskilt stöd till unga

Miljöpartiet i Stockholm stad presenterade idag sin skuggbudget för 2013. Årets budget fokuserade särskilt på tre prioriterade områden; Lika möjligheter, cykel samt klimat och miljö.

 - Det är områden som Stockholms stad tydligt sackar efter i. Vi ser en ojämn utveckling mellan innerstad och ytterstad, att kunskapssegregeringen ökar och att vi inte når miljö- och klimatmålen tillräcklig snabbt, säger Daniel Helldén (MP), oppositionsborgarråd i Stockholms stad.

- I år satsar vi även särskilt på fritidshemmen. Vi har under lång tid sett att det har varit ett bortglömt område i den moderatledda majoritetens satsningar, och allt fler föräldrar uttrycker sin oro över att fritidshemmen är eftersatta. Vi satsar 35 miljoner kronor på kvalitetshöjande insatser och på att minska barngrupperna. Det motsvarar cirka 1000 kronor per barn i form av extra resurser, säger Daniel Helldén.

 - Vi ser också med allvar på att Stockholms stad brister i särskilt stöd till elever. Därför satsar vi 45 miljoner på riktat stöd till unga och ytterligare 13 miljoner kronor för modersmålsundervisning, säger Daniel Helldén.

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • stockholms stad
  • daniel helldén
  • budget
  • miljöpartiet de gröna

Regioner

  • Stockholm

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I STOCKHOLMS STAD
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm
08-508 29 000 (växel)

www.mp.se/stockholm
www.twitter.com/MP_Sthlm_Region

PRESSEKRETERARE
Hakim Belarbi
0761-22 96 57
hakim.belarbi@stockholm.se

Kontakter

Elisabeth Ekstrand

Presskontakt Pressekreterare Pressekreterare Katarina Luhr 076–122 96 02

Mattias Bengtsson Byström

Presskontakt Pressekreterare Trafikroteln och Daniel Helldén 076–122 96 26