Pressmeddelande -

Nu bildar Stockholms stad och näringslivet Klimatpakten PLUS

Stockholms stad ska vara en fossilfri organisation till 2030 och behöver därför minska de klimatpåverkande utsläppen. Sedan den rödgrönrosa majoriteten tog över makten har Stockholms stad skärpt klimatmålen samt intensifierat arbetet inom klimat- och miljöpolitiken. För att ytterligare förstärka stadens klimatarbete bildas nu Klimatpakten PLUS, en ny grupp inom Klimatpakten där medlemmarna har den gemensamma visionen om att bli fossilbränslefri organisation till 2030.

— När Stockholms stad höjer sina ambitioner och mål vad gäller klimat- och miljöarbetet och när många företag inom Klimatpakten gör detsamma så finns det behov av att utveckla Klimatpakten till något mer. Därför ser vi nu till att vidareutveckla pakten med Klimatpakten PLUS för att möta de höjda mål och ambitioner som vi och företagen har. För mig är näringslivet en mycket viktig del i arbetet mot ett klimatsmart Stockholm och därför känns det extra bra när vi kan öka takten tillsammans med dessa företag, säger miljöborgarrådet Katarina Luhr (MP).

Företagens klimatarbete i Klimatpakten PLUS kan exempelvis bestå av att företagen arbetar för att minska användningen av fossila bränslen inom transporter, el eller uppvärmning eller arbeta för att varor och tjänster som köps in ska vara fossilbränsleoberoende. Utöver det ska företagen redovisa minst ett klimat- och energimål samt årligen redovisa sitt klimat- och energiarbete till nätverket. Ett av de företag som vill gå med i Klimatpakten PLUS är Vasakronan.

— Klimat- och miljöarbetet är en naturlig del av Vasakronans arbete, det genomsyrar hela vår verksamhet. Därför är vi extra glada över att Stockholms stad nu utvecklar och bildar ett Klimatpakten PLUS, dit företag med höga klimatmål får ansluta sig. När staden och företagen höjer och skärper sina klimatmål, är det också viktigt att våra samarbetsformer utvecklas, vilket det nu gör med Klimatpakten Plus, säger hållbarhetschef Anna Denell på Vasakronan.

Ett första steg mot bildandet av Klimatpakten PLUS är ett frukostmöte idag, fredagen den 11 mars, som alla medlemmar i Klimatpakten inbjuds till. På mötet presenterar miljöborgarrådet Katarina Luhr (MP) det nya nätverket. Läs mer om frukostmötet här>>

Om Klimatpakten:

Klimatpakten har funnits sedan 2007 och är ett samarbete mellan Stockholms stad och företag verksamma i Stockholmsregionen. Klimatpakten syftar till att Stockholm stad och näringslivet samlas för att minska klimatpåverkan samt annan miljöpåverkan från alla som lever och verkar i staden. Varje företag som är ansluten till pakten agerar utifrån sina egna villkor, med det gemensamma målet att alla aktörer i Klimatpakten ska minska sina växthusgasutsläpp.

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • miljöpartiet de gröna
  • katarina luhr
  • stockholms stad
  • klimatpakten
  • miljöborgarråd

Regioner

  • Stockholm

För vidare information

Cecilia Engström, pressekreterare, 0761-22 96 22
cecilia.engstroem@stockholm.se

Anna Denell, hållbarhetschef på Vasakronan, 070-968 15 81

Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm
08-508 29 000 (växel)

www.mp.se/stockholm
www.twitter.com/MP_Sthlms_Stad
www.instagram.com/mp_sthlms_stad

Kontakter

Elisabeth Ekstrand

Presskontakt Pressekreterare Pressekreterare Katarina Luhr 076–122 96 02

Mattias Bengtsson Byström

Presskontakt Pressekreterare Trafikroteln och Daniel Helldén 076–122 96 26