Pressmeddelande -

Stockholm ställer om till fossilfria fonder

Stockholms stad är och ska vara en ansvarsfull investerare. Nu säljer staden aktieindexfonder innehållande bolag som har sin verksamhet inom fossilbränslesektorn och ställer om till fossilbränslefria indexfonder. Fonderna ägdes av Stockholms stads donationsstiftelse och livförsäkringsbolag. Samtidigt kommer en starkare skrivning avseende ansvarsfulla investeringar, där även fossil energi ingår, att antas i Stockholms stads donationsstiftelsers placeringspolicy. Tidigare har Stockholms stad avstått från placeringar i företag där en väsentlig del av omsättningen kommer från produktion av tobak eller tobaksprodukter, alkoholvaror, pornografi eller vapen. Nu skrivs även klimat in vilket innebär att staden i möjligaste mån undviker att placera pengar hos företag verksamma inom fossil energi.

– Att Stockholm är en ansvarsfull placerare innebär dels att vi ska förvalta vårt kapital på ett kostnadseffektivt sätt, dels att vi ska följa etiska riktlinjer och internationella konventioner. Jag är nöjd över att vi nu ser till att staden undviker framtida placeringar i fossilbränslesektorn, det är ett steg på vägen mot vårt mål om en fossilbränslefri stad 2040 säger Karin Wanngård (S), finansborgarråd i Stockholms stad.

– Stockholms stad ska placera de pengar man förvaltar på ett ansvarsfullt sätt. Det innebär att vi inte ska stötta eller tjäna pengar på dåliga arbetsförhållanden, pornografi, alkohol och klimatförstörande verksamheter. Jag har länge drivit frågan om divestering och jag är glad att Stockholms stad nu har beslutat att undvika att placera pengar i bolag verksamma inom fossil energi, säger Katarina Luhr (MP), miljöborgarråd i Stockholms stad.

Stockholms stad kommer fortsätta att ta ansvar för en resurseffektiv tillgångsförvaltning. Låga avgifter vid placeringar kommer vara viktigt för att maximera donationsstiftelsens utdelning till utbildning och sociala ändamål samt att bidra till att möta det reala åtagandet för bolagens pensioner.

Fakta:

 • Stockholms stad ställer nu om till fossilfria aktieindexfonder.
 • Fonderna ägs av Stockholms stads donationsstiftelse och S:t Erik Livförsäkring AB.
 • Staden förvaltar donerade medel för ett antal stiftelser (donationsstiftelsen) vars utdelningar går till sociala och utbildningsändamål.
 • Inom kommunkoncernen finns ett dotterbolag, S:t Erik Livförsäkring AB, som hanterar bolagens pensionsåtaganden.
 • Både S:t Erik Livförsäkring AB och donationsstiftelsen kommer ha samma skrivning avseende ansvarsfulla investeringar.
 • I budget för Stockholms stad 2016 beslutades att Stockholms stads donationsstiftelsers placeringspolicy ska revideras för att undvika framtida placeringar i bolag som utvinner fossila bränslen.
 • En följd av beslutet är att aktietillgångar i fossilbolag motsvarande ca 30 miljoner kronor i donationsstiftelsen avyttras. 

Ämnen

 • Politik

Kategorier

 • miljöpartiet de gröna
 • katarina luhr
 • karin wanngård
 • fossilfria fonder
 • divestering

Regioner

 • Stockholm

För vidare information

Cecilia Engström, pressekreterare till Katarina Luhr, 076-122 96 22
cecilia.engstroem@stockholm.se

Tomas Gustavsson, pressekreterare till Karin Wanngård, 076-122 91 99
tomas.gustavsson@stockholm.se

Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm
08-508 29 000 (växel)

www.mp.se/stockholm
www.twitter.com/MP_Sthlms_Stad
www.instagram.com/mp_sthlms_stad

Kontakter

Elisabeth Ekstrand

Presskontakt Pressekreterare Pressekreterare Katarina Luhr 076–122 96 02

Mattias Bengtsson Byström

Presskontakt Pressekreterare Trafikroteln och Daniel Helldén 076–122 96 26