Utökning av sopsaltning som ger färre olyckor för cyklister

Pressmeddelande -

Utökning av sopsaltning som ger färre olyckor för cyklister

Utökning av sopsaltning som ger färre olyckor för cyklister

15 mil prioriterade cykelstråk kommer att ha extra hög standard den här vintern. Sopsaltningen har hittills lett till ökad vintercykling och en kraftig minskning av olyckor på grund av halka för både cyklister och fotgängare. Det berättade trafikborgarrådet Daniel Helldén i samband med invigningen av en efterfrågad tvåvånings cykelparkering i Axelsberg. Totalt har Stockholms stad byggt 5 000 nya cykelparkeringar 2014–2015 och 2016 ska ytterligare 2 000 trygga och säkra cykelparkeringar byggas.

– Exempelvis i Axelsberg har vi har tagit till oss av medborgarnas synpunkter och ersatt det tidigare cykelstället med en tvåvånings cykelparkering där man kan låsa fast cykelramen i cykelstället. 2014 och 2015 har vi byggt 5 000 nya trygga och säkra cykelparkeringar. 2016 blir det 2 000 till, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

Här finns mer information om hur Stockholms stad satsar på att bygga fler cykelparkeringar: http://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Trafik-och-resor-/Cykla/Service-for-dig-som-cyklar/#Cykelparkeringar

– 15 mil prioriterade cykelstråk kommer att ha extra hög standard den här vintern. Det är en utökning med 3 mil jämfört med föregående vinter. Cykelbanorna ska hållas fria från snö och is bland annat av två nyköpta sopsaltare av 2016 års modell, säger Daniel Helldén.

Trafikkontoret ser genom de mätningar som utförs att vintercyklismen har ökat. Enligt statistiken har också olyckor på de prioriterade stråken minskat: 40 procent färre singelolyckor med cykel på grund av halka har rapporterat och antalet fallolyckor med fotgängare har mer än halverats.

Utökningen för årets vintersäsong görs på Östermalm, Kungsholmen, Hägerstensvägen och Spångavägen. Dessutom binds två stråk samman genom Runda vägen. Stockholm samarbetar också med kranskommunerna. Maskinparken består av totalt nio stycken maskiner, fördelat på två entreprenörer. Metodvalet med saltlösning fungerar till minus åtta grader, därefter byter entreprenören till traditionell snöröjning.

– Det är fantastiskt bra att en del av den utökade sopsaltningen görs här på båda cykelbanorna längs Hägerstensvägen från Liljeholmen till Axelsbergs centrum. Det innebär en viktig förbättring för medborgarna i stadsdelen, säger Jessica Jormtun (MP), ordförande i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd.

Stockholm satsar på att förbättra förutsättningarna att arbetspendla med cykel. Av stadens totalt 211 mil gång-och cykelbanor har 36 mil cykelstråk pekats ut som särskilt prioriterade. Av dessa cykelstråk har 15 mil extra hög standard. Målet är att de ska vara framkomliga och trafiksäkra oavsett årstid.

– Med den så kallade sopsaltningsmetoden får vi fler grusfria cykelstråk, vilket minskar risken för att cykla omkull i rullgrus. För den som vill börja cykla tidigt på våren är cykelbanorna rena och fina redan då, säger Daniel Helldén.

Trafikkontoret samarbetar med Statens väg och transportforskningsinstitut, VTI, för att uppnå bästa effekt och friktion till minsta möjliga miljöpåverkan. Stockholm har också utbyte med Trafikverket, som också använder saltlösning, samt andra kommuner och städer i både Sverige och Norden.

I mitten av oktober hade Trafikkontoret besök från London stad, som är intresserad av hur Stockholm lyckats med att få vintercyklismen att öka genom att arbeta tätt tillsammans beställare, entreprenör samt forskarteam. Likaså har Trafikkontoret haft besök från Calgary som också vill veta hur Stockholm har arbetat och gjort det möjligt att cykla även vintertid.

– Det är roligt att Stockholms utveckling av sopsaltning och förbättrat vinterunderhåll för cyklister och fotgängare har lett till intresse även för andra kommuner, städer och länder.

Se kartor och läs mer om Trafikkontorets snöröjning av cykelbanor i vinter http://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Trafik-och-resor-/Cykla/Underhall/

Relaterade länkar

Ämnen

  • Politik

Taggar

  • cykla
  • trafikborgarråd
  • stockholms stad
  • miljöpartiet de gröna
  • daniel helldén

Regioner

  • Stockholm

För vidare information

Mattias Bengtsson Byström, pressekreterare, 0761-22 96 26

mattias.bengtsson.bystrom@stockholm.se

Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm
08-508 29 000 (växel)

www.mp.se/stockholm
www.twitter.com/MP_Sthlms_Stad
www.instagram.com/mp_sthlms_stad

Presskontakt

Elisabeth Ekstrand

Elisabeth Ekstrand

Presskontakt Pressekreterare Pressekreterare Katarina Luhr 076–122 96 02
Mattias Bengtsson Byström

Mattias Bengtsson Byström

Presskontakt Pressekreterare Trafikroteln och Daniel Helldén 076–122 96 26

Relaterat material