Skip to main content

Hur får vi leende hyresgäster och fler glada bostadsområden?

Nyhet   •   Okt 11, 2017 17:35 CEST

Bostadsministern Peter Eriksson beskriver bostadsmarknadens utmaningar när han inleder Mimerdagen 2017.

Hur vi får leende hyresgäster och fler glada bostadsområden var något som återkom bland flera av talarna på årets Mimerdag i Västerås. Inledningstalet hölls av bostadsminister Peter Eriksson som angav tonen för dagen med en beskrivning av bostadsmarknadens utmaningar.

Årets Mimerdag 10 oktober hölls på SF Bio i Västerås inför ca 130 personer i publiken. Föredragshållarna var bostadsminister Peter Eriksson, Maria Pleiborn, Patrik Derk, Wivecka Ljungh och Mikael Källqvist.

Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister, inledde med ett resonerade kring de nationella utmaningarna på bostadsmarknaden. Specifikt framhöll han att det fortsatt finns stor efterfrågan på bostäder och att byggandet måste fortsätta.Han menade också att vi måste bygga bostäder för alla plånböcker där ett sätt är att utnyttja det statliga investeringsstödet vid nyproduktion. Ministern gav också en ljus bild av att det går bra för Sverige just nu.

Maria Pleiborn, demograf på WSP, fortsatte eftermiddagen med att prata om flyttkedjor och vad som krävs för att få större rörelser på bostadsmarknaden, framför allt i det befintliga fastighetsbeståndet. Hon poängterade vilken stor roll flyttkedjorna skulle kunna spela, om äldre boende i stora hus, verkligen fick bra villkor för att flytta till bekvämare boende i lägenhet. Maria Pleiborn konstaterade också att alla generationer genom tiderna efterfrågat samma sak i sitt boende: trygghet.

Patrik Derk, fd VD för Telge Hovsjö, talade under rubriken ”hur man får ett bostadsområde från ledset till glatt”. Han tog exempel från sina nära tio år i Södertälje där de lyckades förändra ett område med kriminalitet, utanförskap, konflikter och utan förtroende till ett område med framtidshopp, bättre hälsa, gemenskap, bättre skolresultatet och ansvarstagande.

Mimers HR- och kvalitetschef, Wivecka Ljungh gav inblick i hur engagemanget för nyanlända startade inom Mimer och vad som händer i bostadsområdena idag och hur personalen handskas med de utmaningarna. Genom att lyfta fram ett antal hjältar visade Wivecka Ljungh på att det viktiga för en bra utveckling är att primärt se och möta människor på ett bra sätt, sekundärt att bygga och ta hand om husen.

Mimers VD, Mikael Källqvist, fortsatte på samma tema: Mimers uppdrag. Han pratade också om förutsättningarna för att bidra till att möta den efterfrågan som finns på den lokala bostadsmarknaden. Slutligen nämnde han några stora utmaningar i Västerås: Att få människor att mötas för att förstå varandra och minska konflikter. Att möjliggöra flyttkedjor för att utnyttja det befintliga bostadsbeståndet bättre och att erbjuda en bostadskö som stöder detta.

Mimerdagen arrangeras av Bostads AB Mimer och moderator för dagen var Ellinor Persson.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera