Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ann Söderlund gör filmer för Minds föräldralinje

BRIS rapport 2019:1 visar att det överlägset vanligaste ämnet som barn och unga kontaktar dem om är psykisk ohälsa. BRIS uppger också i sin rapport att stödet till föräldrar behöver stärkas och utvecklas. Minds Föräldralinje står redo att ta emot fler

samtal.Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har i flera år rapporterat om ökad psykisk ohälsa hos barn och unga. Verksamhetschefer för BUP i hela landet har gått ut och berättat att de inte räcker till. Ett fungerande föräldraskap är en förutsättning för att ge barn det bästa stödet och verktygen i deras utveckling. Enligt Barnkonventionen och Socialtjänstlagen ska samhället ge stöd till föräldrar i föräldraskapet. Föräldraskapet är en berg-och-dal-bana utan dess like. Ibland kan det vara skönt med stöd på den resan. Det handlar inte enbart om att föräldrar ska få stöd när de känner oro för ett barn som utvecklat psykisk ohälsa, utan också stöd med vardagliga svårigheter föräldrar möter. Mind har tagit fram sju filmer tillsammans med journalisten och fembarnsmamman Ann Söderlund. Filmerna har teman som syskonbråk, kommunikation, skilsmässa och mobbning. Hur kan föräldrar bemöta ett barn som inte kommunicerar, vill vara ifred och som är svåra att nå? Till Föräldralinjen kan de som behöver stöd ringa, gratis och anonymt, för att få prata med en erfaren terapeut om sina föräldrafunderingar. Enligt barnkonventionen och socialtjänstlagen ska samhället ge stöd till föräldrar i föräldraskapet. BRIS vill se ett brett föräldraskapsstöd till föräldrar i allmänhet kring frågor om hur det är att växa upp som barn idag, om barns rättigheter och om hur vuxna kan stötta barn. Tillsammans med Ann Söderlund vill Mind öppna upp för att alla kan ringa till Föräldralinjen med just sina föräldrafunderingar. Föräldralinjen nås på 020-85 20 00 alla vardagar kl. 10-15 samt torsdagar kl. 19-21.

Ämnen


Mind är en ideell förening som arbetar för psykisk hälsa. Vi arbetar för ett samhälle som uppmärksammar och aktivt motverkar psykisk ohälsa, där personer med psykisk ohälsa blir respekterade och får det stöd de behöver, och där ingen tar sitt liv.

Vi erbjuder medmänskligt stöd, sprider kunskap och bildar opinion. Våra stödverksamheter bemannas av volontärer: Självmordslinjen (tel: 90101 chatt: mind.se), Äldrelinjen (tel: 020-22 22 33), Föräldralinjen (tel: 020-85 20 00) och Mind Forum (forum.mind.se). Mer information på mind.se.

Presskontakt

Hanna Kihlander

Hanna Kihlander

Presskontakt Pressansvarig kommunikatör 0733126405
Karin Schulz

Karin Schulz

Presskontakt Generalsekreterare 073-5018033

Vi förhindrar självmord och förebygger psykisk ohälsa

Mind är en ideell förening som arbetar för psykisk hälsa. Vi arbetar för ett samhälle som uppmärksammar och aktivt motverkar psykisk ohälsa, där personer med psykisk ohälsa blir respekterade och får det stöd de behöver, och där ingen tar sitt liv.

Vi erbjuder medmänskligt stöd, sprider kunskap och bildar opinion. Våra stödverksamheter bemannas av volontärer: Självmordslinjen (tel: 90101 chatt: mind.se), Äldrelinjen (tel: 020-22 22 33) och Föräldralinjen (tel: 020-85 20 00).

Mind
Karlavägen 108
115 26 Stockholm
Sweden