Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Antalet självmord vid järnvägen fortsätter öka

Antalet självmord vid järnvägar fortsätter att öka. Det är hög tid att regeringen prioriterar det självmordsförebyggande arbetet, inte minst vid järnvägarna, säger Minds generalsekreterare Carl von Essen.

År 2013 var det 93 personer som begick självmord framför tåg. Motsvarande siffror för 2012 var 84 och för 2011 var det 57. Detta framgår av en ny rapport från myndigheten Trafikanalys (Bantrafikskador 2013, Trafikanalys). Antalet självmord 2013 i tunnelbanan var 5.

Självmord är järnvägens stora säkerhetsproblem. Varje självmord får mycket stora konsekvenser - inte bara för den som tar sitt liv, men också för anhöriga och för järnvägspersonal. Trafikverket har utarbetat en plan för att halvera antalet självmord framför tåg till 2020. Planen bereds nu hos regeringen.

-  Det är hög tid att regeringen antar trafikverkets förslag för att nå en halvering till 2020, säger Minds generalsekreterare Carl von Essen. Riksdagen antog år 2008 en nollvision om självmord. Att få ner antalet självmord i järnvägen är ett central del i det arbetet.

Mind är en förening som främjar den psykiska hälsan. Vi stöder människor i kris och sprider kunskap och bildar opinion för att främja psykisk hälsa. Vi driver webbplatsen Självmordsupplysningen där människor kan vända sig och få stöd. Sajten nås via mind.se

Ämnen

Kategorier


Mind är en förening som främjar den psykiska hälsan. Vi stöder människor i kris och sprider kunskap och bildar opinion för att främja psykisk hälsa. Vi driver webbplatsen Självmordsupplysningen där människor kan vända sig och få stöd. Sajten nås via mind.se

Presskontakt

Hanna Kihlander

Hanna Kihlander

Presskontakt Pressansvarig kommunikatör 0733126405
Karin Schulz

Karin Schulz

Presskontakt Generalsekreterare 073-5018033

Vi förhindrar självmord och förebygger psykisk ohälsa

Mind är en ideell förening som arbetar för psykisk hälsa. Vi arbetar för ett samhälle som uppmärksammar och aktivt motverkar psykisk ohälsa, där personer med psykisk ohälsa blir respekterade och får det stöd de behöver, och där ingen tar sitt liv.

Vi erbjuder medmänskligt stöd, sprider kunskap och bildar opinion. Våra stödverksamheter bemannas av volontärer: Självmordslinjen (tel: 90101 chatt: mind.se), Äldrelinjen (tel: 020-22 22 33) och Föräldralinjen (tel: 020-85 20 00).

Mind
Karlavägen 108
115 26 Stockholm
Sweden