Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Blomsterboda ny samarbetspartner till Mind

Psykisk ohälsa är en av vår tids stora folkhälsoproblem och självmord är den

vanligaste dödsorsaken bland svenskar som ännu inte fyllt 44 år. Varje år begår

1500 personer i Sverige självmord. Mind kan varje år ta emot 27 000 samtal i

Självmordslinjen, men det är fortfarande bara ett av tio inkommande samtal.

- Blomsterbodas vision är att föra människor och blommor närmare varandra och att

fler ska kunna må bättre. Vårt nya samarbete med Mind handlar om att göra mer för

de nio av tio som söker stöd, men inte får det idag. Genom vår närvaro i 570 butiker

över hela Sverige ska vi rikta ljuset mot det stora behovet av resurser till arbetet med

att förhindra självmord, säger Lars Fins, VD på Blomsterboda.

- Vi är väldigt glada för samarbetet med Blomsterboda eftersom det gör det möjligt

för oss att rekrytera fler volontärer och därmed ta emot fler samtal i självmordslinjen,

säger Karin Schulz, generalsekreterare på Mind.

Tillsammans med Mind kommer Blomsterboda under de närmaste åren engagera

sig för att:

- öka kunskapen om hur man kan ge stöd till människor med självmordstankar

- öka kunskapen om gröna växters positiva inverkan på hälsan

- öka resurserna till Minds stödverksamhet för att fler ska få hjälp

Konsumenter kan bidra genom att köpa utvalda gröna växter från Blomsterboda. För

varje köp ger Blomsterboda ett bidrag till Mind, så att fler som har tankar om

självmord ska kunna få det medmänskliga stöd de behöver.

Ämnen


Mind är en ideell förening som arbetar för psykisk hälsa. Vi arbetar för ett samhälle som uppmärksammar och aktivt motverkar psykisk ohälsa, där personer med psykisk ohälsa blir respekterade och får det stöd de behöver, och där ingen tar sitt liv.

Vi erbjuder medmänskligt stöd, sprider kunskap och bildar opinion. Våra stödverksamheter bemannas av volontärer: Självmordslinjen (tel: 90101 chatt: mind.se), Äldrelinjen (tel: 020-22 22 33), Föräldralinjen (tel: 020-85 20 00) och Mind Forum (forum.mind.se). Mer information på mind.se.

Presskontakt

Hanna Kihlander

Hanna Kihlander

Presskontakt Pressansvarig kommunikatör 0733126405
Karin Schulz

Karin Schulz

Presskontakt Generalsekreterare 073-5018033

Vi förhindrar självmord och förebygger psykisk ohälsa

Mind är en ideell förening som arbetar för psykisk hälsa. Vi arbetar för ett samhälle som uppmärksammar och aktivt motverkar psykisk ohälsa, där personer med psykisk ohälsa blir respekterade och får det stöd de behöver, och där ingen tar sitt liv.

Vi erbjuder medmänskligt stöd, sprider kunskap och bildar opinion. Våra stödverksamheter bemannas av volontärer: Självmordslinjen (tel: 90101 chatt: mind.se), Äldrelinjen (tel: 020-22 22 33) och Föräldralinjen (tel: 020-85 20 00).

Mind
Karlavägen 108
115 26 Stockholm
Sweden