Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Karin Schulz ny generalsekreterare för Mind

Minds nya generalsekreterare blir Karin Schulz, närmast generalsekreterare för Det Naturliga Steget. Karin Schulz efterträder Carl von Essen och tillträder 6 februari.

- Det är en enig styrelse och ett enigt kansli, som står bakom beslutet att anställa Karin som generalsekreterare. Det är både roligt och spännande att få se Karin leda Mind framåt genom nya tider och nya utmaningar, säger Lina Axelsson Kihlblom, styrelseordförande för Mind.

Karin har en lång erfarenhet från ideell sektor och ledarskap. Förutom arbetet som generalsekreterare för Det Naturliga Steget har hon länge arbetat med att bidra till hållbar utveckling på samhälls-, organisations- och individnivå i olika roller.

- Jag ser mycket fram emot och tycker det är ett stort privilegium att få arbeta med en av samhällets största utmaningar för folkhälsa och välfärd genom Mind, berättar Karin.

Psykisk ohälsa är den vanligaste sjukskrivningsorsaken i Sverige och innebär ett stort lidande för de som drabbas och deras anhöriga men leder också till stora förluster för företag och samhället i stort.

Mind har under de senaste fem åren växt betydligt och blivit en av de ledande ideella aktörerna som arbetar med psykisk hälsa. Förra året tog man emot 24 361 samtal i stödverksamheterna Självmordslinjen, Äldretelefonen och Föräldratelefonen. I ett samhälle där psykisk ohälsa blir allt vanligare, har Mind fått en allt viktigare roll att spela.

- Jag vill bidra till att Mind fortsätter vara en ledande aktör vad gäller att utmana rädslor kring psykisk ohälsa och erbjuda kunskap både kring hur man förebygger och agerar när den uppstår, säger Karin.

Karin värnar särskilt om att vi vågar prata med varandra om livet, hemma och på jobbet och om hur det känns inuti.

- Vi vill se arbetsplatser där människor utvecklas, inte utmattas, och skolmiljöer där barn och unga har tillgång till alla sina resurser och upplever meningsfullhet.

Hon konstaterar att vi lever i en ambitiös tidsanda och ibland glömmer bort att livet självt innebär ett visst lidande. Att faktiskt acceptera svåra saker som de är, prata om dem och om möjligt agera är en viktig del i att förebygga vissa former av psykisk ohälsa.

Karin Schulz är övertygad om att Mind kan bidra till att fler livsviktiga samtal förs i olika sammanhang. Mind kommer t.ex. under våren 2017 att lansera en ny webbaserad dialogplattform, Mind Forum, som ett komplement till de olika stödlinjer som redan finns tillgängliga för olika målgrupper.

Ämnen

Kategorier


Mind är en ideell förening som arbetar för psykisk hälsa. Vi arbetar för ett samhälle som uppmärksammar och aktivt motverkar psykisk ohälsa, där personer med psykisk ohälsa blir respekterade och får det stöd de behöver, och där ingen tar sitt liv.

Vi erbjuder medmänskligt stöd, sprider kunskap och bildar opinion. Våra stödverksamheter bemannas av volontärer: Självmordslinjen (tel: 90101 chatt: mind.se), Äldretelefonen (tel: 020-22 22 33) och Föräldratelefonen (tel: 020-85 20 00). Mer information på mind.se.

Presskontakt

Karin Schulz

Karin Schulz

Presskontakt Generalsekreterare 073-5018033
Johanna Nordin

Johanna Nordin

Verksamhetsansvarig Minds stödverksamheter 08-34 70 65

Vi förhindrar självmord och förebygger psykisk ohälsa

Mind är en ideell förening som arbetar för psykisk hälsa. Vi arbetar för ett samhälle som uppmärksammar och aktivt motverkar psykisk ohälsa, där personer med psykisk ohälsa blir respekterade och får det stöd de behöver, och där ingen tar sitt liv.

Vi erbjuder medmänskligt stöd, sprider kunskap och bildar opinion. Våra stödverksamheter bemannas av volontärer: Självmordslinjen (tel: 90101 chatt: mind.se), Äldrelinjen (tel: 020-22 22 33) och Föräldralinjen (tel: 020-85 20 00).

Mind
Karlavägen 108
115 26 Stockholm
Sweden