Pressmeddelande -

Mind: Efterlängtad rapport om självmord släpps idag

Ökad kunskap behövs för att minska antalet självmord. Det menar Mind som välkomnar den nya rapport om självmord som Forte släpper idag, i samarbete med Mind.

- Det är dags att lyfta psykisk ohälsa och självmord, på samma självklara sätt som övriga folkhälsoproblem. Äntligen finns en efterlängtad kunskapsöversikt som politiker, journalister, studenter och alla som är intresserade, kan hämta kunskap ifrån, säger Carl von Essen, generalsekreterare för Mind.

Rapporten Forskning i Korthet: Problemet självmord, har tagits fram av en grupp framträdande forskare och sammanställts av Sven Bremberg, docent vid Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet och styrelsemedlem i Mind.

Risken för självmord går att minska med hjälp av insatser för enskilda individer och på samhällsnivå. Men det är brist på kunskap om emotionella processer vid självmord och vilka effekterna är av olika interventioner.

600 av 10 000 vuxna i Sverige har under år 2013 tänkt på självmord, 100 av 10 000 har gjort försök att ta sitt liv och 1,6 av 10 000 har genomfört ett självmord. Det är därmed endast ett fåtal av de personer som tänkt på självmord som senare genomför en självmordshandling. I åldern 20-24 år svarade självmord för 30 procent av alla dödsfall. Därefter avtar självmordens relativa betydelse.

Forte är ett forskningsråd som finansierar och initierar forskning för att stödja människors hälsa, arbetsliv och välfärd.

Hämta rapporten här nedan!

Kontakt
Helena Mehra, Kommunikationsansvarig Mind 070 766 89 97
helena.mehra@mind.se

Ämnen

  • Hälso-, sjukvård

Mind är en ideell organisation som arbetar för ett samhälle som uppmärksammar och aktivt motverkar psykisk ohälsa. Där personer med psykisk ohälsa blir respekterade och får det stöd de behöver.

Vi driver stödverksamheter för personer med psykisk ohälsa, vi sprider kunskap och bildar opinion. Se www.mind.se

Kontakter

Hanna Kihlander

Presskontakt Pressansvarig kommunikatör 0733126405

Karin Schulz

Presskontakt Generalsekreterare 073-5018033