Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Mind tilldelas SKLs Psynkpris

Mind tilldelades idag Psynkpriset för sitt arbete för barns och ungas psykiska hälsa. Priset delas ut av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och går till mottagare i fem kategorier. Mind får priset i kategorin Samhällsansvar. Priset delas ut vid den årliga mässan om psykisk hälsa för barn och unga i Folkets Hus i Stockholm. 

Enligt motiveringen får Mind priset "för sitt långvariga, nydanande och viktiga arbete för barns och ungas psykiska hälsa. Ett arbete som pågått sedan 30-talet med fokus på att främja den psykiska hälsan och bidra till en helhetssyn på människan. Ett arbete som bland annat resulterat i ”Föräldratelefonen”, ”Äldretelefonen” och ”Självmordsupplysningen"."

- Det här är ett tecken på vilket angeläget och framgångsrikt arbete som Minds volontärer, förtroendevalda och medarbetare utför, sa Minds generalsekreterare Carl von Essen vid prisutdelningen i Folkets Hus.

För mer information kontakta generalsekreterare Carl von Essen, 0730-595900.

Ämnen


Mind är en ideell förening som arbetar för ett samhälle som uppmärksammar och aktivt motverkar psykisk ohälsa. Där personer med psykisk ohälsa blir respekterade och får det stöd de behöver.

Vi driver stödverksamheter för personer med psykisk ohälsa, vi sprider kunskap och bildar opinion. Se www.mind.se

Presskontakt

Hanna Kihlander

Hanna Kihlander

Presskontakt Pressansvarig kommunikatör 0733126405
Karin Schulz

Karin Schulz

Presskontakt Generalsekreterare 073-5018033

Vi förhindrar självmord och förebygger psykisk ohälsa

Mind är en ideell förening som arbetar för psykisk hälsa. Vi arbetar för ett samhälle som uppmärksammar och aktivt motverkar psykisk ohälsa, där personer med psykisk ohälsa blir respekterade och får det stöd de behöver, och där ingen tar sitt liv.

Vi erbjuder medmänskligt stöd, sprider kunskap och bildar opinion. Våra stödverksamheter bemannas av volontärer: Självmordslinjen (tel: 90101 chatt: mind.se), Äldrelinjen (tel: 020-22 22 33) och Föräldralinjen (tel: 020-85 20 00).

Mind
Karlavägen 108
115 26 Stockholm
Sweden