Gå direkt till innehåll
​Psykisk ohälsa i fokus när Mind träffar gymnasieelever i Göteborg den 20 och 21 april - i samband med turnén We_change

Pressmeddelande -

​Psykisk ohälsa i fokus när Mind träffar gymnasieelever i Göteborg den 20 och 21 april - i samband med turnén We_change

Två erfarna volontärer från Mind Självmordslinjen pratar normer och psykisk ohälsa tillsammans med skolungdomar i Göteborg den 20 och 21 april, i samband med turnén We_change. We_change drivs av sajten Ungdomar.se och är Sveriges största hållbarhetssatsning för gymnasieelever och handlar om FNs nya hållbarhetsmål.

Tillsammans med Forte, Forskningsrådet för Hälsa, Arbetsliv och Välfärd, ska Mind lyfta social hållbarhet och psykisk ohälsa i form av interaktiva workshoppar tillsammans med gymnasieeleverna. Workshopen heter ”Vad är normalt? Om Normer och Psykisk Ohälsa”

- Vi kommer att prata om vad och vem det är som sätter normer och vad händer om man inte passar in? Och hur byggs nivåerna för prestation upp? Och framför allt hur gör man för att må bra och vara nöjd med det man presterar? Den här typen av samtal är ofta välkommet och jag är säker på att många kommer att dela med sig av egna erfarenheter och tips på verktyg, säger Selene Cortes, utbildningsansvarig på Mind.

Plats: Lindholmen Science Park, Linholmspiren 3-5, Göteborg 
Läs mer här om We_change!

Om FNs hållbarhetsmål 2015-2030

Hållbarhetsmålen antogs av FNs generalförsamling september 2015 och gäller för perioden 2015-2030. Hållbarhetsmålen ersätter Millenniemålen, som gällde för perioden 2000-2015.

Hållbarhetsmålen består av 17 mål inom tre stora områden: fattigdomsbekämpning, minskade orättvisor och klimatfrågan. Mål 3 handlar om hälsa: "att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar."

Inom mål 3 finns ett antal mål inom olika hälsoområden. Mål 3.4 tar upp psykisk hälsa:

3.4) Till 2030 genom förebyggande insatser och behandling minska det antal människor som dör i förtid av icke smittsamma sjukdomar med en tredjedel samt främja psykisk hälsa och välbefinnande.


Läs mer om FN:s hållbarhetsmål på regeringens hemsida här!

Ämnen

Taggar

Regioner


Mind är en ideell organisation som arbetar för ett samhälle som uppmärksammar och aktivt motverkar psykisk ohälsa. Där personer med psykisk ohälsa blir respekterade och får det stöd de behöver.

Vi driver stödverksamheter för personer med psykisk ohälsa, vi sprider kunskap och bildar opinion. Se mind.se

Presskontakt

Hanna Kihlander

Hanna Kihlander

Presskontakt Pressansvarig kommunikatör 0733126405
Karin Schulz

Karin Schulz

Presskontakt Generalsekreterare 073-5018033

Vi förhindrar självmord och förebygger psykisk ohälsa

Mind är en ideell förening som arbetar för psykisk hälsa. Vi arbetar för ett samhälle som uppmärksammar och aktivt motverkar psykisk ohälsa, där personer med psykisk ohälsa blir respekterade och får det stöd de behöver, och där ingen tar sitt liv.

Vi erbjuder medmänskligt stöd, sprider kunskap och bildar opinion. Våra stödverksamheter bemannas av volontärer: Självmordslinjen (tel: 90101 chatt: mind.se), Äldrelinjen (tel: 020-22 22 33) och Föräldralinjen (tel: 020-85 20 00).

Mind
Karlavägen 108
115 26 Stockholm
Sweden