Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Unga rustas för livet

Unga uppger idag att de mår allt sämre psykiskt och att de saknar verktyg att

hantera sitt mående. Mind och Bilda ska därför under tre års tid arbeta med en

nationell folkbildningsinsats där målgruppen är unga personer mellan 15 - 19 år.

Syftet med insatsen är att stärka målgruppens beredskap att möta psykisk

ohälsa. Både sin egen och andras. Dessutom ska den allmänna kunskapen om

psykisk ohälsa öka och därmed även stigmat minskas. Mind och Bilda kommer

tillsammans ta fram verktyg för att ge grundläggande kunskap kring psykisk

ohälsa.

- Om människor bara visste en aning mer om psykiska besvär och hur

man kan möta det skulle det ge en enorm effekt, säger Karin Schulz,

Generalsekreterare på Mind.

Unga framhåller idag att det finns en brist på vuxna som pratar med dem kring

tunga ämnen. Detta leder till att unga pratar mer med varandra istället. För att

underlätta dessa olika typer av samtal ska Mind och Bilda även ta fram olika

samtalsverktyg baserade på förhållningssättet medmänskligt stöd. Om fler lär sig

att ha medmänskliga samtal om livet kan det också bidra till att unga får bättre

stöd av vuxna i sin närhet.

- Ungas psykiska hälsa är ett viktigt område för oss. Därför är vi glada och

stolta att nu ingå i ett långsiktigt samarbete med Mind, säger Åsa

Paborn, Förbundsrektor på Studieförbundet Bilda.

Detta arbete är möjligt tack vare Arvsfonden som är finansierar projektet.

Ämnen


Mind är en ideell förening som arbetar för psykisk hälsa. Vi arbetar för ett samhälle som uppmärksammar och aktivt motverkar psykisk ohälsa, där personer med psykisk ohälsa blir respekterade och får det stöd de behöver, och där ingen tar sitt liv.

Vi erbjuder medmänskligt stöd, sprider kunskap och bildar opinion. Våra stödverksamheter bemannas av volontärer: Självmordslinjen (tel: 90101 chatt: mind.se), Äldrelinjen (tel: 020-22 22 33), Föräldralinjen (tel: 020-85 20 00) och Mind Forum (forum.mind.se). Mer information på mind.se.

Presskontakt

Hanna Kihlander

Hanna Kihlander

Presskontakt Pressansvarig kommunikatör 0733126405
Karin Schulz

Karin Schulz

Presskontakt Generalsekreterare 073-5018033

Vi förhindrar självmord och förebygger psykisk ohälsa

Mind är en ideell förening som arbetar för psykisk hälsa. Vi arbetar för ett samhälle som uppmärksammar och aktivt motverkar psykisk ohälsa, där personer med psykisk ohälsa blir respekterade och får det stöd de behöver, och där ingen tar sitt liv.

Vi erbjuder medmänskligt stöd, sprider kunskap och bildar opinion. Våra stödverksamheter bemannas av volontärer: Självmordslinjen (tel: 90101 chatt: mind.se), Äldrelinjen (tel: 020-22 22 33) och Föräldralinjen (tel: 020-85 20 00).

Mind
Karlavägen 108
115 26 Stockholm
Sweden