Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Vilket parti är bäst för den psykiska hälsan? Valanalys och utfrågning 1 september

Den psykiska hälsan är direkt kopplad till människors livsvillkor. Dödligheten i självmord är 2-3 gånger högre bland personer med enbart grundskoleutbildning, jämfört med högskoleutbildade. 

Minds valanalys visar att inget parti får A i betyg, dvs ett brett folkhälsoperspektiv som inkluderar satsningar på människors livsvillkor, ungas psykiska hälsa och att förebygga självmord.

Valanalysen är ett underlag inför den utfrågning som Mind, NSPH, Tjejzonen, Tilia, SPF och Föreningen Storasyster organiserar den 1 september kl 17 i ABF-huset i Stockholm.

Mind har granskat partiprogrammen, valmanifesten, särskilda handlingar om hälsan och större motioner från de åtta riksdagspartierna och Feministiskt Initiativ.  Av granskningen framgår att de flesta partier ser att den psykiska ohälsan är ett av våra allvarligaste problem. De flesta partier har någon form av satsning på psykiatrin, men inget parti har ett helhetsgrepp.

Både den nuvarande och den förra regeringen har satsat cirka en miljard på psykiatrin, vilket är positivt. Trots detta ser vi att personer med kronisk psykisk sjukdom klarar sig sämre i Sverige jämfört med andra länder, enligt bl a samarbetsorganet OECD.

Dessutom försämras den psykiska hälsan hos barn och unga i Sverige, och den senaste dödsorsaksstatistiken från Socialstyrelsen visar att antalet självmord ökar.

Det finns starka skäl att analysera och ompröva den psykiatriska vårdens innehåll och organisering. Men psykisk hälsa påverkas inte bara av tillgången till vård utan i högsta grad av livsvillkoren i samhället.

Både depressioner och självmord är betydligt vanligare i socialt mindre privilegierade grupper. Därför måste åtgärder inriktade på psykiatrin kompletteras med insatser för utsatta gruppers levnadsförhållanden.

Detta bekräftas av de 6000 samtal som kommer varje år till Minds stödverksamheter Självmordsupplysningen. Äldretelefonen och Föräldratelefonen. En stor del handlar om hur ekonomisk och social stress försämrar den psykiska hälsan.

Ett parti som på allvar vill stärka den psykiska hälsan bör få in följande i sitt partiprogram:

1.  Det är nödvändigt med ett folkhälsoperspektiv på psykisk hälsa. Det är inte tillräckligt att bara utgå från ett sjukdomsperspektiv och satsa på psykiatrin.

2.  Individer med kronisk sjukdom måste få tillgång till meningsfull sysselsättning. Helst ett avlönat arbete, alternativt någon annan form av syssla.

3.  Unga personer måste få arbete eller utbildning. Sambanden mellan ungdomsarbetslöshet, psykisk ohälsa och självmord är mycket tydliga.

4.  En av de vanligaste formerna av psykisk ohälsa är depression. Det krävs en kraftig utbyggnad av behandlingar för depression, bl a genom psykoterapi och internetterapi. Detta gäller inte minst för unga via BUP, ungdomsmottagningar etc.

5.  Självmord är ett så allvarligt folkhälsoproblem att det kräver en egen landsomfattande strategi.

6.  Skolan måste arbeta mer med prevention av psykisk ohälsa och erbjuda eleverna träning i deras sociala och emotionella förmågor.

7.  Diskrimineringen och stigmatiseringen av personer med psykisk ohälsa ska aktivt motverkas och brukare och anhöriga måste inkluderas i utformningen av den psykiatriska vården och omsorgen.


Ämnen

Kategorier


för psykisk hälsa

Presskontakt

Hanna Kihlander

Hanna Kihlander

Presskontakt Pressansvarig kommunikatör 0733126405
Karin Schulz

Karin Schulz

Presskontakt Generalsekreterare 073-5018033

Relaterade event

Vi förhindrar självmord och förebygger psykisk ohälsa

Mind är en ideell förening som arbetar för psykisk hälsa. Vi arbetar för ett samhälle som uppmärksammar och aktivt motverkar psykisk ohälsa, där personer med psykisk ohälsa blir respekterade och får det stöd de behöver, och där ingen tar sitt liv.

Vi erbjuder medmänskligt stöd, sprider kunskap och bildar opinion. Våra stödverksamheter bemannas av volontärer: Självmordslinjen (tel: 90101 chatt: mind.se), Äldrelinjen (tel: 020-22 22 33) och Föräldralinjen (tel: 020-85 20 00).

Mind
Karlavägen 108
115 26 Stockholm
Sweden