Pressmeddelande -

MindMentor AB utbildar Skandinaviens första NPF cocher

NPFCOACH® är en ny yrkesgrupp i Skandinavien som licenseras endast via MindMentor i Stockholm.  Under våren 2010 diplomerades de 12 första NPF Coacherna.

NPFCOACH® – en coach med speciella kunskaper om neuropsykiatriska funktionshinder och coaching. Syftet för en NPFCOACH® är att kunna hjälpa klienten till en bättre livskvalitet samt hjälpa och motivera klienten att använda sitt funktionshinder som en tillgång.

Begreppet ADD/ADHD coaching beskrevs i USA första gången i början av 90 talet. Året 2002 presenterade den amerikanska intresseorganisationen ADDA (Attention Deficit Disorder Association) riktlinjer för vad som menas med NPFCoaching. Enligt deras definition innebär NPFCoaching:

”Ett pågående partnerskap som bidrar till ökad kunskap, bättre handlingsmöjligheter samt förhöjd livskvalitet för klienten”

Utgångspunkten är att klienten själv är expert på sitt liv och har förmåga att förändra det, vilket gäller för all coaching.

Allt vi gör handlar om möten. För ett givande möte med en person som har ett neuropsykiatriskt  funktionshinder( NPF) krävs kunskap och förståelse. Det finns ett stort behov av kunskap om NPF. Personer med NPF har ofta behov av stöd för att kompensera för svårigheter med uppmärksamhet, aktivitetsnivå, impulskontroll, kommunikation, tidsuppfattning, planerings- och organisationsförmåga. Genom NPF coaching kan individen lära sig identifiera vilka specifika NPF relaterade utmaningar man ställs inför i vardagen, på arbetet, i studierna eller i hemmet. NPF coaching innebär också en möjlighet att bättre ta vara på sina unika förmågor och hitta vägar förbi hindren.

Citat från en av de nyutexaminerade NPF coacherna, Elisabeth Olsson, VD Elisabeth Olsson, VD ISA kontaktcenter  i Jönköping:

- NPF coachutbildningen hos MindMentor har befäst och utvecklat mig i min yrkesroll och bidragit till en ökad kompetens både hos mig själv och inom NPF området. Under utbildningen fick jag många ”aha- upplevelser” samt tillgång till värdefulla och användbara ”verktyg” som jag direkt kan applicera i min yrkesroll som NPF coach

Ämnen

  • Konsultverksamhet

Kategorier

  • neuropsykiatriska funktionshinder
  • utbildning
  • coaching
  • npf
  • mindmentor
  • ledarskapscoach
  • kompetensutveckling
  • ledarutveckling

MindMentor AB är ett utbildningsföretag som utvecklar individer och organisationer. Företagets plattform bygger på ledarskap och organisationsutveckling, coaching och mentorskap. Sedan 2001 utbildar företaget coacher enligt ICF:s (International Coach Federation) grundprinciper.

Företaget är baserat i Stockholm och bedriver utbildning även i Göteborg, Jönköping, Malmö och Umeå.

För övrig information www.mindmentor.se eller kontakta Gunilla Turner PR och Marknads ansvarig.        Tel 08-305288 el 072-3296400