Lunchseminarium: Mångfald - från hållning till handling

Tid 19 Maj 2010 11:00 – 13:00

Plats Elite Hotel Hotel Savoy, Norra Vallgatan 62, Malmö

Region Skåne bjuder i samarbete med MINE in till seminarium om praktiskt mångfaldsarbete i näringslivet. Enligt en - av Region Skåne - genomförd attitydundersökning rörande frågeställningar kring mångfald och mångfaldsrekrytering anser skånska företag att mångfald på arbetsplatsen är mycket viktigt. Det saknas emellertid kunskap om hur man praktiskt ska arbeta med mångfaldsfrågan. Företagen behöver goda omdömen. Talare vid seminariet har blivit utvalda utifrån förmågan att på ett utvecklande sätt kombinera mångfald med affärsnytta. Välkomna! PROGRAM 11.00 Integrations- och mångfaldsarbetet i det skånska näringslivet - presentation av näringslivsundersökning Rolf Tufvesson, regionråd och ordförande i berdedningen för integration och mångfald. 11.20 Hur ska näringslivet arbeta för att öka mångfalden och anpassa verksamheten till den rådande befolkningsstruktur som råder i samhället? Marika Treschow, grundare och VD, Academic Search 11.40 Mångfald i praktiken Trine Nielsen, Foreningen Nydansker 12.00 Mångfald i verksamheten - varför och på vilket sätt? Göran Gustavsson, ägare av McDonalds Heleneholm och Mobilia. 12.30 Lunch och mingel OSA senast den 17 maj 2010 till: Tom Magnusson, tom.magnusson@mine.se, 0709-102349

Kategorier

  • samverkan med näringsliv
  • näringsliv
  • mångkulturell marknadsföring
  • arbetsmarknad
  • mångfald

Kontakter

Elen Kifle

Presskontakt Verksamhetsansvarig Presskontakt, medlemskap 070 - 963 18 70