Worskhop i diskrimineringslagen

Tid 26 Maj 2010 08:30 – 12:00

Plats Malmö Högskola, Citadellsvägen 7. Gäddan, sal 386.

För att göra det så enkelt som möjligt att förstå diskrimineringslagen ur ett arbetsgivarperspektiv anordnar MINE en halvdagsworkshop på Malmö högskola, där lagen kommer att förklaras och gås igenom. Case ur arbetslivet, praktiska tips och råd och en översyn av lagen kommer att vara inslag i workshopen. Håller i workshopen gör Lena Isaksson, som är jurist och undervisar i förvaltningsrätt på Malmö högskola.

Kategorier

  • näringsliv
  • samverkan med näringsliv
  • diskriminering
  • arbetsmarknad
  • mångfald

Kontakter

Elen Kifle

Presskontakt Verksamhetsansvarig Presskontakt, medlemskap 070 - 963 18 70