Nyhet -

Projekt för att få utrikesfödda i arbete i Danmark ledde till att flera fick jobb även i Sverige

Är det lättare för utrikesfödda svenskar att få jobb i Danmark på grund av ”flexicurity”, en mer hierarkisk ledarstruktur i arbetslivet samt mindre förutfattade meningar mot utlandsfödda i det danska arbetslivet? Det var hypotesen när det EU-finansierade projektet Fördomsfönster Öresund drog igång rekryteringsprocessen för ett år sedan med målet att få 50 utrikesfödda svenskar i arbete i Danmark. Det preliminära resultatet visar att fler än 60 redan har fått arbete: 22 av dem i Danmark och 40 i Sverige (läs mer om hur vårt jobb har pågått under corona via Videomöten – från komplement till nödvändighet).

Projektet Fördomsfönster Öresund syftar till att förbättra förutsättningarna till integration över sundet för en grupp som ofta har det svårare att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden, utrikesfödda. Därför har 100 arbetsgivare och 100 utrikesfödda personer i Danmark och Sverige intervjuats kring attityderna på arbetsmarknaden och workshops har genomförts för att stötta dessa personer i deras arbetssökande.

Tanken när projektet startade var att det skulle visa sig vara enklare för målgruppen att kunna få ett jobb i Danmark istället för i Sverige, förklarar Kate Plaskonis, projektledare för Fördomsfönster Öresund och som jobbar på Mine, en organisation som arbetar med mångfaldsfrågor inom arbetslivet.

– Vår hypotes var att dessa personer, när de tar ett jobb i Danmark, plötsligt blir de ”kompetenta svenskarna”. Vi tänkte också att det skulle vara enklare att få ett jobb på grund av flexicurity-modellen, säger hon.

Många utrikesfödda kommer även från länder där strukturen på arbetsplatser generellt är mer hierarkisk än i Sverige. En dansk arbetsplats upplevs ofta som mer hierarkisk än en svensk vilket i så fall skulle göra att den var lättare att komma in på.

När det preliminära resultatet summeras efter mer än halva projektperioden har 22 personer hittills fått jobb i Danmark, medan 40 personer har fått jobb i Sverige genom projektet, och enligt Kate Plaskonis har det varit oväntat att flest personer skulle få jobb i Sverige. Skillnaderna mellan länderna är kanske inte så stora, menar hon.

– Det här visar att det kanske mer handlar om att vi i Norden har vissa regler som är likadana, och att de som inte är födda här måste utsättas för det och utbildas, så att de vet hur de söker jobb och kan komma in på arbetsmarknaden, säger hon.

Målgruppen för projektet är utrikesfödda mellan 18-45 år. En del av kandidaterna har precis kommit till Sverige medan andra har bott här i flera år. Under det kommande året ska intervjuerna som gjorts med arbetsgivare och arbetstagare kring attityderna gällande utlandsfödda på arbetsmarknaden analyseras, och en metodhandbok tas fram som ska ligga till grund för ett mer inkluderande och jämlikt rekryteringsmönster.

Projektet Fördomsfönster Öresund är ett samarbete mellan Mine, Øresundsinstituttet, Lunds universitet och Föreningen Norden, med finansiering från Interreg-programmet ÖKS.

(Texten skriven av Erik Ottosson – News Øresund)

Ämnen

  • Minoriteter

Regioner

  • Malmö

Presskontakt

Elen Kifle

Presskontakt Verksamhetsansvarig Presskontakt, medlemskap 070 - 963 18 70

Relaterat innehåll