Pressmeddelande -

Folksam ger svar på 18 språk

På Folksam har man lyckats öka den etniska mångfalden bland sin personal samtidigt som man har kunnat nå ut till nya kundgrupper. Metoden heter flerspråkig rikskundtjänst. Folksam är ett av företagen som engagerar sig i den ideella föreningen MINE - som jobbar för ökad etnisk mångfald i näringslivet.

Det hela började för ganska exakt tio år sedan, i samband med det första PPM-valet. På Folksam såg man potential hos stora kundgrupper, som traditionellt sett varit mindre benägna att försäkra sig. Fredrik Olsson, säljledare på Folksams flerspråkiga rikskundtjänst, berättar:

– I många kulturer är man väldigt skeptisk till försäkringar. Men vi valde att inte stanna och ge upp där. I stället försökte vi besvara frågan: ”hur säljer man försäkringar till någon som aldrig tidigare varit försäkrad, och som dessutom förknippar försäkringar med något väldigt negativt?”

För att ta reda på svaret gav man sig – på gammalt hederligt manér – ut på stan för att möta representanter ur den diffusa gruppen ”personer med annan etnisk bakgrund än svensk” . Ansikte mot ansikte. 

– Det gav ett fantastiskt gensvar, säger Fredrik Olsson.

Folksams empiriska förstudie av nya tänkbara kundgrupper ledde till att man anställde 12 nya medarbetare med kompetens i flera olika språk, däribland ryska, spanska, persiska och bosniska. I dag kan man som kund hos Folksam få service på 18 olika språk.

– Att vi kan prata med våra kunder på så många olika språk ser jag som en minst lika stor vinnig för vår egen skull. Förtroendet för vårt varumärke och våra tjänster ökar när folk känner sig sedda.

Enligt Fredrik Olsson var de rena affärsvinsterna med den flerspråkiga rikskundtjänsten inte helt självklara när man startade.

Som alltid när man startar något som är nytt och oprövat märkte vi i början att det var lite kämpigt.  Men blickar jag tillbaka nu så här i efterhand så ser jag bara fördelarna. Vi har vunnit över kunder som vi förmodligen aldrig hade kommit i kontakt med annars. Det är stort.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • mångkulturell marknadsföring
  • näringsliv
  • samverkan med näringsliv
  • mångfald
  • arbetsmarknad

Regioner

  • Skåne

MINE - Etnisk mångfald i näringslivet är en ideell förening som är skapad av arbetsgivare – för arbetsgivare. MINE verkar för att genom opinionsbildning och praktiska metoder öka förståelsen för vinsterna med mångfald. Mentorprogram, rekryteringsguider, utbildningar och seminarier är några av de tjänster som MINE erbjuder sina medlemmar. Bland de ca 40 medlemmarna finns företag som IKEAE.ONSkanska och Folksam representerade.

Kontakter

Elen Kifle

Presskontakt Verksamhetsansvarig Presskontakt, medlemskap 070 - 963 18 70