Pressmeddelande -

Mentorskap ska öka mångfalden i näringslivet

Mentorskap ska öka mångfalden i näringslivet

Det tar alldeles för lång tid för flyktingar att etablera sig i det svenska samhället. Det anser regeringen som därför satsar 15 miljoner kronor på yrkesinriktat mentorskap för nyanlända. Men redan nu har företagen visat stort intresse och engagemang för mentorskap.

– Mentorer kan skapa förutsättningar för nyanlända att få in en fot i yrkeslivet eller komma igång med företagande, säger integrationsminister Nyamko Sabuni.

Förordningen trädde i kraft den 12 april i år. Den ideella föreningen MINE, som i dag jobbar med företag för att öka mångfalden i näringslivet, kommer att söka finansiering för fortsatt arbete med mentorskap. I dag finansieras MINEs mentorsverksamhet med medel från Europeiska Socialfonden (ESF).

Tillsammans med företag som E.ON, IKEA, SEB och Folksam jobbar MINE för att underlätta för personer med annan etnisk bakgrund än svensk att ta sig in på arbetsmarknaden. Mentorprogram är en av metoderna. Hittills har föreningen sammanfört cirka 80 personer genom mentorprogrammet. Adepterna värvas från SFI-skolor och Malmö högskolas aspirantutbildning. Mentorerna är anställda på de olika medlemsföretagen. Matchningen görs så långt det är möjligt med yrkes- och utbildningsbakgrund som underlag.

Krister Jönsson, HR-chef på E.ON Norden, är styrelseledamot i MINE och har dessutom varit mentor i föreningens mentorprogram.

– Jag och min adept har lyckats utveckla en väldigt lyckad mentor-adeptrelation, mycket tack vare den inledande utbildningen som var en bra förberedelse inför mentorskapet. Min adept har inte varit i Sverige så länge, men hon är otroligt ambitiös och vill snabbt lära sig språket för att kunna komma ut på den svenska arbetsmarknaden.Min roll har hittills främst varit att guida adepten i den byråkratiska djungeln. Bland annat behöver hon få sitt irakiska examensbevis översatt till svenskt och jag har även hjälpt henne att etablera kontakter med arbetsförmedlingen och bemanningsföretag. Att ingå ett mentorskap innebär att såväl mentor som adept lär sig en hel del av varandra och jag har fått ut oerhört mycket av min roll som mentor, säger Krister Jönsson.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta Tom Magnusson, verksamhetsansvarig MINE.

E-mail: tom.magnusson@mine.se.

Tel: 0709-10 23 49.

Webbplats: www.mine.se

Ämnen

 • Företagande

Kategorier

 • mentorprogram
 • mentor
 • mentorskapsprogram
 • mentorskap
 • invandrare
 • näringslivet
 • samverkan med näringsliv
 • e.on
 • e.on nordic
 • regeringen
 • nyamko sabuni
 • mångfald
 • arbetsmarknad

Regioner

 • Skåne

MINE - Etnisk mångfald i näringslivet är en ideell förening som är skapad av arbetsgivare – för arbetsgivare. MINE verkar för att genom opinionsbildning och praktiska metoder öka förståelsen för vinsterna med mångfald. Mentorprogram, rekryteringsguider, utbildningar och seminarier är några av de tjänster som MINE erbjuder sina medlemmar. Bland de ca 40 medlemmarna finns företag som IKEA, E.ON, Skanska och Folksam representerade.

Kontakter

Elen Kifle

Presskontakt Verksamhetsansvarig Presskontakt, medlemskap 070 - 963 18 70