Pressmeddelande -

Skånska företag: viktigt med mångfald på arbetsmarknaden

De skånska företagen tycker att mångfald på arbetsmarknaden är en viktig fråga. Dessutom anser hela 86% av de tillfrågade företagen att det privata näringslivet har ett ansvar att öka mångfalden på den svenska arbetsmarknaden. Det framgår i den attitydundersökning som Region Skåne har låtit genomföra tillsammans med den ideella föreningen MINE - Etnisk mångfald i näringslivet.

Företagen ser mångfaldsarbetet främst som en strategisk insats för att öka sin konkurrenskraft. Med en personalstyrka som speglar omvärlden kan man bättre nå olika kundgrupper, anser företagen.

De utmaningar som de skånska företagen ser för att kunna jobba effektivare med mångfalden ligger främst i att man anser att flexibiliteten på arbetsmarknaden är låg. Dessutom upplever företagen svårigheter med att matcha rätt kandidater till rätt tjänst. Var finner man rätt person och hur vet man vad personen kan?

Totalt deltog 64 företag i undersökningen.

 

Se bifogad fil för att läsa undersökningen i sin helhet.

Ämnen

  • Företagande

Kategorier

  • näringsliv
  • samverkan med näringsliv
  • mångfald
  • arbetsmarknad

Regioner

  • Skåne

MINE är en ideell förening som är skapad av arbetsgivare – för arbetsgivare. MINE verkar för att genom opinionsbildning och praktiska metoder öka förståelsen för vinsterna med mångfald. Mentorprogram, rekryteringsguider, utbildningar och seminarier är några av de tjänster som MINE erbjuder sina medlemmar. Bland de ca 40 medlemmarna finns företag som IKEA, E.ON, Skanska och Folksam representerade.

Kontakter

Elen Kifle

Presskontakt Verksamhetsansvarig Presskontakt, medlemskap 070 - 963 18 70